Dành cho các bạn nào thích sự đơn giản thì copy sẵn mẫu đấu giá này, sửa đổi cho phù hợp với sản phẩm của mình là có thể đăng bài ngay. Nhanh - Gọn - Lẹ
...