Nhìn ấn tượng quá, nhưng cái kia là chụp tuyết hả a. Hay do kiểu chụp @@