Ảnh số 8 đẹp quá anh ravic, cám ơn đã cho xem ảnh để học hỏi thêm.