Nhìn ảnh lạ quá! Chắc IR thích hợp chụp phong cảnh !