Mình đăng 1 bài tuyển model tại sao bên ban ko kiểm duyệt và cho xuất hiện lên. Nếu ko kiểm duyệt thì b hãy trả lời lý do dùm mình