Cái này được quay bằng những camera 360 chuyên dụng như Ricoh Theta S, Samsung gear 360, hay Nikon Keymission 360, Camera thường quay thế quái nào được