Mình không nhìn thấy có gì đặc biệt ở hình ảnh đôi mắt này.