Mình có làm thể loại này cho tụi nước ngoài. Liên hệ với mình bạn nhé: 0971767902. FaceBook: Phúc Jenda.