Mình cần thanh lý XT 200 mua 27/06/2020 tại Vũ Nhật camera 20 Tràng Thi Hoàn Kiếm HN bh 2 năm (body+kit 15-45) thêm 1 pin+ doc sạc, phải gọi là 99% xịn vì mình là nghiệp dư,mua về chụp gia đình nhưng...