Được bạn ạ. Miễn là nội dung ảnh không vi phạm nội quy