[QUOTE=P4rker4lex;3638399]Em cảm ơn bác nha! Thông tin của bác rất bổ ích đối với newbie như em. Thực sự em đã bắt đầu cảm thấy chán với dòng máy kỹ thuật số. "Ăn sung mặc sướng" với nó quen rồi, bây...