Em cũng có cái ảnh Mây góp với Bác..

https://farm5.staticflickr.com/4238/35543834152_94b0ff8a21_b.jpg
Ricoh Gxr M - Cz Planar T* 50mm f1.4 Zs