Mình thích tấm này quá...Cơ mà mình nhìn dưới góc độ hơi gợi dục tí:)...Loạt ảnh tuyệt vời lắm bác.