Hôm nào trúng số nhất định phải làm quả Batis mới đc.