Có bác nào đã dùng qua batis 18mm f2.8 cho em chút cảm nhận được k ah?