@saohom: mất ngủ vì trời xanh ngắt và tuyết giữa mùa hè!