Tóc người mẫu không được chau chuốt cho lắm, trang phục cũng vậy (phải ủi quần áo trước khi chụp chứ). Chỉ được tấm số 4 và 9 là tạm ổn.