có lẽ sắp tới mình sẽ làm 1 bộ ảnh cưới tương tự vậy cho độc.