Lên nào
https://live.staticflickr.com/65535/49654286272_b5ba580ea2_b.jpgDJI_0351 by
Jet Nguyễn, trên Flickr