Hè vừa rồi e đi châu Âu lướt thấy con Flycam gần 1k € mà thèm quá đi mất.