- con lợn này bị lở mồm - long móng rồi ...gớm quá !