Bác nào hướng dẫn e up ảnh bằng smartphone với. Up qua smp ko lên là sao :(