tấm này nhìn hài vãi. Bác đăng ký tham gia thiết kế poster phim được đó :)