Panasonic chụp người đẹp hơn Olympus. Nói chung là mình thích màu Panasonic hơn Olympus.