Hình quá đẹp bác chủ thớt! Ở VN em nghĩ là ít người chụp loại này.