Mình nghĩ không phải là "sự tiếc nuối với thời gian" mà là MỘT NIỀM TIN RẤT MẠNH MẼ. Các bạn cứ nhìn vào ánh mắt mà xem.
Một bức ảnh RẤT CÓ GIÁ TRỊ. Chỉ tiếc rằng PS hơi quá tay, ảnh gốc chắc đẹp...