Em chơi Nikon, cơ mà chán cái việc mang vác nặng. Đang nghiên cứu chuyển qua Olympus, ngó thấy con 5 mark3 cũng hay.
Các bác cho em xin ý kiến để mạnh dạn ra nhập hội.