Trên khuôn mặt thể hiện sự tiếc nuối với thời gian, hình đẹp lắm Bác chủ. :)