https://farm5.staticflickr.com/4171/34660903702_f1d89c3d17_h.jpgUntitled by Khanh Nguyen, on Flickr

Em10 + Lens MF chất đẹp không ngờ. ảnh không chỉnh sửa