Chưa bán. Nhiều đứa hỏi, mà toàn đòi ship COD nên thôi nghỉ bán luôn!