Em góp vui kéo topic lên
#119: Patuxai Victory Monument - Vientiane
https://c1.staticflickr.com/1/593/32881327892_2f5146f851_k.jpgIMG_1036-Pano by Minh Phan, on Flickr