thể loại này chụp cũng hay, có bác nào chụp thể loại này trong điều kiện thiếu sáng k ah