E không chuyên về kiến trúc, nội thất nên chỉ có 1 tấm góp vui với các bác ^^

http://i294.photobucket.com/albums/mm81/lavie89/Vietbuild%202009/P1010113.jpg