Bộ gear của bạn chuẩn rồi. Nếu có gì nên thêm thì có lẽ là con viewfinder để chụp trời nắng.