Chân dung kiếm con 25mm f1.7 của Pana vừa rẻ vừa ngon, chụp phong cảnh cũng ok luôn.