em đang dùng 12-50, và thấy đủ nhu cầu để chụp đa dụng :D, sướng nhất là đi du lịch.
tiện thể, em cũng đang rao con 45 1.8, nếu bác có nhu cầu thì liên hệ nhé. Em ở Sài Gòn :)