Tấm chụp nhà Quốc hội bác muốn lấy đài phun nước lại làm giảm focus vào tòa nhà, các tấm khác đều đẹp!