Mình cũng thích chụp các building vì cũng là thấy sự phát triển của đất nước mình, bức ảnh đẹp lắm bác chủ ah