PDA

View Full Version : Đập hộp D610 chính hãng VIC & Góc ảnh từ D610Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

phucphamh
27-08-2019, 10:28 PM
https://i.imgur.com/2YaTT61.jpg?1

phucphamh
28-08-2019, 05:14 AM
https://i.imgur.com/bklShOS.jpg

phucphamh
28-08-2019, 10:00 AM
https://i.imgur.com/KwcIXFg.jpg?1

phucphamh
28-08-2019, 03:30 PM
https://i.imgur.com/gLdoGVp.jpg?1

phucphamh
28-08-2019, 10:56 PM
https://i.imgur.com/bq84qGG.jpg?1

phucphamh
29-08-2019, 05:18 AM
https://i.imgur.com/3fukk5h.jpg?1

phucphamh
29-08-2019, 09:17 AM
https://i.imgur.com/Dj32QVI.jpg?1

phucphamh
29-08-2019, 02:08 PM
https://i.imgur.com/S0ACxOw.jpg?1

phucphamh
29-08-2019, 08:14 PM
https://i.imgur.com/Dpv0Ded.jpg?1

phucphamh
30-08-2019, 04:45 AM
https://i.imgur.com/25aUs5M.jpg

phucphamh
30-08-2019, 11:37 AM
https://i.imgur.com/QXD4Jdd.jpg?1

phucphamh
30-08-2019, 02:30 PM
https://i.imgur.com/QBvyJqs.jpg?1

phucphamh
30-08-2019, 07:53 PM
https://i.imgur.com/5GomuVO.jpg?1

phucphamh
31-08-2019, 05:35 AM
https://i.imgur.com/HH5YIKk.jpg

phucphamh
31-08-2019, 10:37 PM
https://i.imgur.com/u6S2gXl.jpg

phucphamh
01-09-2019, 11:36 AM
https://i.imgur.com/ogCbPRB.jpg

phucphamh
01-09-2019, 04:54 PM
https://i.imgur.com/Blo0XXP.jpg?1

phucphamh
01-09-2019, 10:43 PM
https://i.imgur.com/IDvJpAL.jpg?1

phucphamh
02-09-2019, 05:17 AM
https://i.imgur.com/y3fDJAv.jpg

phucphamh
02-09-2019, 07:46 AM
https://i.imgur.com/5d9Y4hc.jpg?1

phucphamh
03-09-2019, 07:46 AM
https://i.imgur.com/fRXLv0o.jpg?1

phucphamh
03-09-2019, 07:57 AM
https://i.imgur.com/v2FEfqn.jpg?1

phucphamh
03-09-2019, 09:44 AM
https://i.imgur.com/O2UJcVH.jpg?1

phucphamh
03-09-2019, 10:06 AM
https://i.imgur.com/HIzEI7b.jpg?1

phucphamh
03-09-2019, 11:33 AM
https://i.imgur.com/6C4H26P.jpg?1

phucphamh
03-09-2019, 06:45 PM
https://i.imgur.com/JAIlqut.jpg

phucphamh
03-09-2019, 10:59 PM
https://i.imgur.com/HPpvOP6.jpg?1

phucphamh
04-09-2019, 09:09 AM
https://i.imgur.com/gBXNXVU.jpg?1

phucphamh
04-09-2019, 10:34 AM
https://i.imgur.com/8Op745j.jpg?1

phucphamh
04-09-2019, 01:05 PM
https://i.imgur.com/NrLZhJJ.jpg?1

phucphamh
04-09-2019, 05:56 PM
https://i.imgur.com/2lsgr5x.jpg?1

phucphamh
04-09-2019, 10:48 PM
https://i.imgur.com/jtaYvF3.jpg?1

phucphamh
05-09-2019, 10:54 AM
https://i.imgur.com/17L43bz.jpg?1

phucphamh
05-09-2019, 11:45 AM
https://i.imgur.com/ZESEHBA.jpg?1

phucphamh
05-09-2019, 06:16 PM
https://i.imgur.com/naciQOK.jpg?1

phucphamh
05-09-2019, 10:45 PM
https://i.imgur.com/vX6rPJG.jpg?1

phucphamh
06-09-2019, 06:10 AM
https://i.imgur.com/7jVe6La.jpg?1

phucphamh
06-09-2019, 09:05 AM
https://i.imgur.com/LQD1HJw.jpg?1

phucphamh
07-09-2019, 06:22 AM
https://i.imgur.com/2mTUNrl.jpg?1

phucphamh
07-09-2019, 09:13 AM
https://i.imgur.com/Te4AJqf.jpg?1

phucphamh
07-09-2019, 07:45 PM
https://i.imgur.com/JwhC6HB.jpg?1

phucphamh
07-09-2019, 10:58 PM
https://i.imgur.com/rVFm2eB.jpg?1

phucphamh
08-09-2019, 07:29 AM
https://i.imgur.com/4TwBK8c.jpg?1

phucphamh
08-09-2019, 03:02 PM
https://i.imgur.com/NSJlOcz.jpg?1

phucphamh
08-09-2019, 06:07 PM
https://i.imgur.com/YI3mBl3.jpg?1

phucphamh
08-09-2019, 06:50 PM
https://i.imgur.com/14hqY0M.jpg?1

phucphamh
08-09-2019, 09:12 PM
https://i.imgur.com/kfhTZdZ.jpg

phucphamh
09-09-2019, 06:14 AM
https://i.imgur.com/bdi2ZIW.jpg

phucphamh
09-09-2019, 08:46 AM
https://i.imgur.com/90PNAZ9.jpg?1

phucphamh
09-09-2019, 10:13 AM
https://i.imgur.com/VpZt34s.jpg?1

phucphamh
09-09-2019, 10:58 AM
https://i.imgur.com/42hGeK0.jpg?1

phucphamh
09-09-2019, 05:18 PM
https://i.imgur.com/PEGN221.jpg?1

phucphamh
09-09-2019, 11:03 PM
https://i.imgur.com/GZWl3k8.jpg?1

phucphamh
10-09-2019, 06:22 AM
https://i.imgur.com/gHfq4Gk.jpg?1

phucphamh
10-09-2019, 06:23 AM
https://i.imgur.com/wC8Qji2.jpg?1

khanhjin
10-09-2019, 09:46 PM
https://i.imgur.com/WolaIPM.jpg

chân dung, trời mưa nên nó không được sáng lắm

phucphamh
11-09-2019, 10:01 AM
https://i.imgur.com/gwNwv7z.jpg?1

phucphamh
11-09-2019, 05:50 PM
https://i.imgur.com/LQmd01F.jpg?1

phucphamh
11-09-2019, 07:16 PM
https://i.imgur.com/xrbEfPB.jpg?1

khanhjin
12-09-2019, 12:15 AM
https://i.imgur.com/6AVxRvy.jpg

em ké gái xấu

phucphamh
12-09-2019, 06:19 AM
https://i.imgur.com/0WPyyW0.jpg

khanhjin
12-09-2019, 08:33 AM
https://i.imgur.com/cebi4an.jpg

phucphamh
12-09-2019, 09:00 AM
https://i.imgur.com/lpouHFv.jpg?1

phucphamh
12-09-2019, 09:30 AM
https://i.imgur.com/MenVwtR.jpg?1

phucphamh
12-09-2019, 11:36 AM
https://i.imgur.com/3aOL5SL.jpg

phucphamh
12-09-2019, 06:03 PM
https://i.imgur.com/17ZLXAc.jpg?1

phucphamh
12-09-2019, 09:22 PM
https://i.imgur.com/BAj3332.jpg?1

phucphamh
13-09-2019, 06:19 AM
https://i.imgur.com/NgQwkmg.jpg

phucphamh
13-09-2019, 11:19 AM
https://i.imgur.com/S0WyBwi.jpg?1

phucphamh
13-09-2019, 03:16 PM
https://i.imgur.com/y1Nr25J.jpg?1

login
13-09-2019, 03:53 PM
D610 chụp vẫn đẹp thôi, chỉ tội cần AF nhanh ISO cao thì lại muốn D4, D5 :)

phucphamh
13-09-2019, 08:55 PM
https://i.imgur.com/pAH5hpC.jpg?1

phucphamh
14-09-2019, 06:15 AM
https://i.imgur.com/iDWCgmN.jpg?1

phucphamh
14-09-2019, 10:51 AM
https://i.imgur.com/zTWAAVW.jpg?1

phucphamh
14-09-2019, 07:31 PM
https://i.imgur.com/gDqLcDs.jpg?1

khanhjin
14-09-2019, 11:07 PM
https://i.imgur.com/rl1xulE.jpg

không biết up chưa

khanhjin
14-09-2019, 11:10 PM
https://i.imgur.com/WolaIPM.jpg

không chỉnh phần mềm tý gì

phucphamh
15-09-2019, 05:29 AM
https://i.imgur.com/nEyosaz.jpg?1

phucphamh
15-09-2019, 10:33 AM
https://i.imgur.com/YcthAGj.jpg?1

phucphamh
15-09-2019, 10:56 AM
https://i.imgur.com/1uK2Kag.jpg?1

phucphamh
15-09-2019, 04:09 PM
https://i.imgur.com/LmzOSPr.jpg?1

phucphamh
15-09-2019, 10:53 PM
https://i.imgur.com/5cwYWFQ.jpg?1

phucphamh
16-09-2019, 08:59 AM
https://i.imgur.com/wkehF6Z.jpg?1

phucphamh
16-09-2019, 09:56 AM
https://i.imgur.com/E6RlFRa.jpg?1

phucphamh
16-09-2019, 10:15 AM
85mm, f/2, 1/320s, iso 2500

https://i.imgur.com/rlMtwN7.jpg?1

quyen.nt
16-09-2019, 11:16 AM
https://i.imgur.com/5cwYWFQ.jpg?1

Tấm này đẹp quá bác ơi!
Tks bác ngày nào cũng cho xem ảnh!

Tks,
NTQ

phucphamh
16-09-2019, 03:08 PM
Tấm này đẹp quá bác ơi!
Tks bác ngày nào cũng cho xem ảnh!

Tks,
NTQ

Cám on bác đã luôn đồng hành và thích ảnh nhé!

https://i.imgur.com/nZo5Pvg.jpg

phucphamh
16-09-2019, 10:30 PM
https://i.imgur.com/sV6AD94.jpg?1

phucphamh
17-09-2019, 05:13 AM
https://i.imgur.com/lARVulc.jpg?1

phucphamh
17-09-2019, 09:35 AM
https://i.imgur.com/5YhzLp5.jpg?1

phucphamh
17-09-2019, 11:47 AM
https://i.imgur.com/BodOmjM.jpg

phucphamh
17-09-2019, 07:22 PM
https://i.imgur.com/1OZrXlL.jpg?1

khanhjin
17-09-2019, 10:33 PM
https://i.imgur.com/lARVulc.jpg?1

Công nhận những cô gái rất đẹp

phucphamh
17-09-2019, 10:44 PM
https://i.imgur.com/P7HlwlH.jpg?1

phucphamh
18-09-2019, 05:14 AM
https://i.imgur.com/HbQBd0B.jpg?1

phucphamh
18-09-2019, 12:03 PM
https://i.imgur.com/5BaQ1i2.jpg?1

phucphamh
18-09-2019, 07:32 PM
https://i.imgur.com/LApS2fo.jpg?1

phucphamh
19-09-2019, 05:11 AM
https://i.imgur.com/bCHJHyN.jpg?1

phucphamh
19-09-2019, 11:30 AM
https://i.imgur.com/e6WQnjG.jpg?1

phucphamh
19-09-2019, 08:35 PM
https://i.imgur.com/BAm3KX6.jpg?1

phucphamh
19-09-2019, 11:34 PM
https://i.imgur.com/PpZ1OiP.jpg?1

phucphamh
20-09-2019, 05:23 AM
https://i.imgur.com/tupCEYI.jpg?1

phucphamh
20-09-2019, 11:01 PM
https://i.imgur.com/8LLkw9D.jpg?1

phucphamh
21-09-2019, 05:16 AM
https://i.imgur.com/v8IrBRe.jpg?1

phucphamh
21-09-2019, 07:05 PM
https://i.imgur.com/37Z1Gvr.jpg?1

phucphamh
21-09-2019, 10:51 PM
https://i.imgur.com/8gyM7GE.jpg?1

phucphamh
22-09-2019, 05:23 AM
https://i.imgur.com/kvUYfew.jpg

phucphamh
22-09-2019, 07:25 PM
https://i.imgur.com/PzIhVOa.jpg?1

phucphamh
22-09-2019, 10:20 PM
https://i.imgur.com/rPiBE60.jpg?1

phucphamh
22-09-2019, 10:32 PM
https://i.imgur.com/9heN7CT.jpg?1

phucphamh
23-09-2019, 05:16 AM
https://i.imgur.com/xVtoIEa.jpg?1

phucphamh
23-09-2019, 05:25 AM
https://i.imgur.com/Miut73s.jpg?1

phucphamh
23-09-2019, 08:25 AM
https://i.imgur.com/CPcWu2P.jpg?1

phucphamh
23-09-2019, 11:23 AM
https://i.imgur.com/vyEW08D.jpg?1

phucphamh
23-09-2019, 06:40 PM
https://i.imgur.com/RGEsttH.jpg?1

phucphamh
23-09-2019, 09:22 PM
https://i.imgur.com/tvHVD68.jpg?1

phucphamh
24-09-2019, 06:27 AM
https://i.imgur.com/q9gDyl9.jpg?1

phucphamh
24-09-2019, 09:01 AM
https://i.imgur.com/PiPcRLL.jpg?1

phucphamh
24-09-2019, 11:39 AM
https://i.imgur.com/2e9NYis.jpg?1

phucphamh
24-09-2019, 02:51 PM
https://i.imgur.com/yAJrgur.jpg?1

phucphamh
25-09-2019, 09:17 AM
https://i.imgur.com/PpUlgot.jpg?1

phucphamh
25-09-2019, 10:33 AM
https://i.imgur.com/G3fnDwS.jpg?1

phucphamh
25-09-2019, 05:48 PM
https://i.imgur.com/wXkvYXH.jpg?1

phucphamh
25-09-2019, 08:21 PM
https://i.imgur.com/srnpn2g.jpg?1

phucphamh
26-09-2019, 07:48 AM
https://i.imgur.com/l6I01ZU.jpg?1

phucphamh
26-09-2019, 08:24 AM
https://i.imgur.com/pkkrNiz.jpg?1

phucphamh
26-09-2019, 11:31 AM
https://i.imgur.com/DDPcXzF.jpg?1

phucphamh
27-09-2019, 06:17 AM
https://i.imgur.com/tYBtlHH.jpg?1

phucphamh
27-09-2019, 05:42 PM
https://i.imgur.com/XVy0AzD.jpg?1

phucphamh
27-09-2019, 07:58 PM
https://i.imgur.com/LRI1sne.jpg?1

phucphamh
28-09-2019, 05:43 AM
https://i.imgur.com/uM18iGs.jpg?1

phucphamh
28-09-2019, 10:40 AM
https://i.imgur.com/BYjHOIE.jpg

phucphamh
28-09-2019, 06:58 PM
https://i.imgur.com/tEYHqsb.jpg?1

phucphamh
29-09-2019, 06:18 AM
https://i.imgur.com/MmCYU9u.jpg?1

phucphamh
29-09-2019, 03:33 PM
https://i.imgur.com/hVwmKTC.jpg?1

khanhjin
29-09-2019, 05:04 PM
https://live.staticflickr.com/65535/48808932036_9f5ee8ef3a_o.jpg (https://flic.kr/p/2hn5x1Y)DSC_7340 (https://flic.kr/p/2hn5x1Y) by Khanh Nguyen (https://www.flickr.com/photos/146254065@N02/), trên Flickr

85mm

phucphamh
29-09-2019, 05:58 PM
https://i.imgur.com/C8urreG.jpg?1

phucphamh
29-09-2019, 10:54 PM
https://i.imgur.com/EYJ6ISa.jpg?1

isashida
29-09-2019, 11:07 PM
https://i.imgur.com/2e9NYis.jpg?1

Anh xử lý da tốt quá.

phucphamh
30-09-2019, 09:30 AM
Anh xử lý da tốt quá.

Cám ơn em nhiều nhé!

https://i.imgur.com/PQkpofd.jpg?1

phucphamh
30-09-2019, 06:38 PM
https://i.imgur.com/i9sJ1dh.jpg?1

phucphamh
30-09-2019, 11:33 PM
https://i.imgur.com/s7xDKMV.jpg?1

phucphamh
01-10-2019, 06:18 AM
https://i.imgur.com/9AQ3RS4.jpg

phucphamh
01-10-2019, 11:42 AM
https://i.imgur.com/qZIHPWO.jpg?1

phucphamh
01-10-2019, 09:12 PM
https://i.imgur.com/XTAuodM.jpg?1

phucphamh
02-10-2019, 05:05 AM
https://i.imgur.com/VN3ZU1k.jpg?1

phucphamh
02-10-2019, 07:12 PM
https://i.imgur.com/9cwjhJT.jpg?1

phucphamh
03-10-2019, 03:29 PM
https://i.imgur.com/91MNgBb.jpg

phucphamh
03-10-2019, 06:25 PM
https://i.imgur.com/ryisxso.jpg?1

phucphamh
04-10-2019, 10:06 AM
https://i.imgur.com/gvq84Dh.jpg?1

phucphamh
04-10-2019, 09:09 PM
https://i.imgur.com/FTyUJp8.jpg?1

phucphamh
04-10-2019, 11:08 PM
https://i.imgur.com/ZOosoAN.jpg?1

phucphamh
05-10-2019, 05:16 AM
https://i.imgur.com/oA0xjMB.jpg

phucphamh
05-10-2019, 08:30 AM
https://i.imgur.com/LryvbWB.jpg?1

phucphamh
05-10-2019, 06:30 PM
https://i.imgur.com/ItMwEvA.jpg?1

phucphamh
05-10-2019, 09:35 PM
https://i.imgur.com/3JhHRpT.jpg?1

phucphamh
06-10-2019, 05:23 AM
https://i.imgur.com/etc8ko6.jpg?1

phucphamh
06-10-2019, 06:38 AM
https://i.imgur.com/7ZllbqR.jpg?1

phucphamh
06-10-2019, 05:38 PM
https://i.imgur.com/CwXKhkd.jpg?1

phucphamh
07-10-2019, 06:13 AM
https://i.imgur.com/TKR3fQB.jpg?1

phucphamh
07-10-2019, 09:12 AM
https://i.imgur.com/rAeiQ26.jpg?1

phucphamh
07-10-2019, 03:08 PM
https://i.imgur.com/3MkzFcV.jpg

phucphamh
07-10-2019, 11:04 PM
https://i.imgur.com/CW51nyq.jpg?1

phucphamh
08-10-2019, 05:32 AM
https://i.imgur.com/v7BsIzH.jpg?1

phucphamh
08-10-2019, 09:35 AM
https://i.imgur.com/ZoxaQRu.jpg?1

phucphamh
08-10-2019, 08:50 PM
https://i.imgur.com/IK0fADs.jpg?1

phucphamh
08-10-2019, 10:48 PM
https://i.imgur.com/WvD1gn3.jpg?1

phucphamh
09-10-2019, 05:18 AM
https://i.imgur.com/q6OHaQw.jpg?1

phucphamh
09-10-2019, 03:11 PM
https://i.imgur.com/nMxcI6U.jpg?1

phucphamh
09-10-2019, 11:52 PM
https://i.imgur.com/tU18ApG.jpg?1

phucphamh
10-10-2019, 05:16 AM
https://i.imgur.com/vQTnvE9.jpg?1

phucphamh
10-10-2019, 08:54 AM
https://i.imgur.com/I2Y6IpV.jpg?1

phucphamh
10-10-2019, 09:50 AM
https://i.imgur.com/fPIgPl1.jpg?1

phucphamh
10-10-2019, 10:18 AM
https://i.imgur.com/LJYE456.jpg?1

phucphamh
10-10-2019, 02:44 PM
https://i.imgur.com/5jrmI5I.jpg

phucphamh
10-10-2019, 04:24 PM
https://i.imgur.com/8g79a5p.jpg?1

phucphamh
10-10-2019, 08:57 PM
https://i.imgur.com/TYYrpPs.jpg?1

phucphamh
10-10-2019, 10:27 PM
https://i.imgur.com/kgcpjAa.jpg?1

phucphamh
11-10-2019, 04:50 AM
https://i.imgur.com/abOLMjO.jpg?1

phucphamh
11-10-2019, 08:22 AM
https://i.imgur.com/vQXotcw.jpg?1

phucphamh
11-10-2019, 07:48 PM
https://i.imgur.com/OGyGkHx.jpg?1

phucphamh
12-10-2019, 05:47 AM
https://i.imgur.com/WLc1moh.jpg?1

phucphamh
12-10-2019, 08:28 AM
https://i.imgur.com/qH27cgF.jpg?1

phucphamh
12-10-2019, 04:10 PM
https://i.imgur.com/EBOI6Dp.jpg?1

phucphamh
12-10-2019, 08:27 PM
https://i.imgur.com/z4pzDfm.jpg?1

phucphamh
13-10-2019, 07:58 AM
https://i.imgur.com/OEogFtk.jpg?1

phucphamh
13-10-2019, 08:06 AM
https://i.imgur.com/808kPED.jpg?1

phucphamh
13-10-2019, 12:48 PM
https://i.imgur.com/fhTGjvv.jpg?1

phucphamh
13-10-2019, 10:51 PM
https://i.imgur.com/nnk9WX0.jpg?1

phucphamh
14-10-2019, 02:18 AM
https://i.imgur.com/UithlGg.jpg

phucphamh
14-10-2019, 02:42 AM
https://i.imgur.com/64QC2Uq.jpg?1

phucphamh
14-10-2019, 05:23 AM
https://i.imgur.com/nHRXSPb.jpg?1

khanhjin
14-10-2019, 06:35 AM
https://i.imgur.com/UithlGg.jpg

mẫu bác Phúc Phạm xinh thật, hình ảnh chất lượng sắc nét

phucphamh
14-10-2019, 09:02 AM
mẫu bác Phúc Phạm xinh thật, hình ảnh chất lượng sắc nét

Cám ơn bác đã động viên ạ!

https://i.imgur.com/xKtOmFi.jpg?1

phucphamh
14-10-2019, 06:24 PM
https://i.imgur.com/hjP9JcS.jpg?1

phucphamh
14-10-2019, 10:42 PM
https://i.imgur.com/dmEt9Nm.jpg?1

phucphamh
15-10-2019, 05:38 AM
https://i.imgur.com/kSJQoZY.jpg?1

phucphamh
15-10-2019, 08:43 AM
https://i.imgur.com/yLGjGNu.jpg?1

nhuanh2103
15-10-2019, 01:01 PM
hàng khủng cho chấtl ượng khủng :D

phucphamh
15-10-2019, 03:23 PM
https://i.imgur.com/L6obUsN.jpg?1

phucphamh
16-10-2019, 05:35 AM
https://i.imgur.com/at5ov7q.jpg?1

phucphamh
16-10-2019, 05:38 AM
https://i.imgur.com/SAefg9K.jpg?1

phucphamh
16-10-2019, 08:19 AM
https://i.imgur.com/CKncTRo.jpg?1

phucphamh
16-10-2019, 05:42 PM
https://i.imgur.com/DvOAHL8.jpg?1

phucphamh
16-10-2019, 08:38 PM
https://i.imgur.com/00XV5aY.jpg

phucphamh
17-10-2019, 06:23 AM
https://i.imgur.com/DFXl3LI.jpg?1

phucphamh
17-10-2019, 11:24 AM
https://i.imgur.com/CaQeoed.jpg?1

phucphamh
17-10-2019, 08:13 PM
https://i.imgur.com/iKeyCsL.jpg?1

phucphamh
17-10-2019, 10:39 PM
https://i.imgur.com/OIshoPv.jpg?1

phucphamh
18-10-2019, 06:10 AM
https://i.imgur.com/ewIJEny.jpg?1

phucphamh
18-10-2019, 11:28 AM
https://i.imgur.com/gOkFYd8.jpg?1

phucphamh
18-10-2019, 06:55 PM
https://i.imgur.com/kTP2VYA.jpg?1

phucphamh
19-10-2019, 05:54 AM
https://i.imgur.com/VYiS1Um.jpg

phucphamh
19-10-2019, 08:44 AM
https://i.imgur.com/HnKM0nD.jpg?1

phucphamh
19-10-2019, 07:16 PM
https://i.imgur.com/LCBuSZy.jpg?1

phucphamh
19-10-2019, 10:31 PM
https://i.imgur.com/SaGqtmK.jpg?1

phucphamh
20-10-2019, 05:06 AM
https://i.imgur.com/YCgqxVx.jpg?1

phucphamh
20-10-2019, 05:09 AM
https://i.imgur.com/veAGlGT.jpg?1

phucphamh
20-10-2019, 07:04 AM
https://i.imgur.com/pk8Hl1o.jpg?1

phucphamh
20-10-2019, 12:46 PM
https://i.imgur.com/CV9GnF6.jpg?1

phucphamh
20-10-2019, 06:42 PM
https://i.imgur.com/JrlsNgi.jpg?1

phucphamh
21-10-2019, 06:14 AM
https://i.imgur.com/KOD6GNf.jpg?1

phucphamh
21-10-2019, 08:40 AM
https://i.imgur.com/Er3SV2F.jpg?1

phucphamh
21-10-2019, 09:36 AM
https://i.imgur.com/TBbC8yj.jpg?1

phucphamh
21-10-2019, 10:59 AM
https://i.imgur.com/e7lULHa.jpg?1

login
21-10-2019, 03:42 PM
Ảnh đẹp quá! Bác chụp với lens gì vậy?


https://i.imgur.com/e7lULHa.jpg?1

phucphamh
21-10-2019, 09:25 PM
Ảnh đẹp quá! Bác chụp với lens gì vậy?

Mình chụp lens Nikon 85 f/1.8D bác.

https://i.imgur.com/w97lNWr.jpg?1

phucphamh
21-10-2019, 10:58 PM
https://i.imgur.com/NdykNuq.jpg?1

phucphamh
22-10-2019, 06:15 AM
https://i.imgur.com/YhsVYkn.jpg?1

phucphamh
22-10-2019, 08:43 AM
https://i.imgur.com/laEUxN2.jpg?1

phucphamh
22-10-2019, 08:30 PM
https://i.imgur.com/0HPs9mH.jpg?1

phucphamh
23-10-2019, 04:58 AM
https://i.imgur.com/JmqldEm.jpg?1

phucphamh
23-10-2019, 07:56 AM
https://i.imgur.com/YsBNrZ5.jpg?1

phucphamh
23-10-2019, 03:52 PM
https://i.imgur.com/ExtnAmG.jpg?1

phucphamh
23-10-2019, 06:13 PM
https://i.imgur.com/toYsR1w.jpg?1

phucphamh
24-10-2019, 06:16 AM
https://i.imgur.com/gqQuURw.jpg?1

phucphamh
24-10-2019, 08:38 AM
https://i.imgur.com/SXSzlLs.jpg?1

phucphamh
24-10-2019, 05:20 PM
https://i.imgur.com/bdFzW6j.jpg?1

khanhjin
24-10-2019, 06:20 PM
https://i.imgur.com/bdFzW6j.jpg?1

Mẫu Trương Thúy Diễm ạ, em này nổi lắm

phucphamh
24-10-2019, 10:45 PM
Mẫu Trương Thúy Diễm ạ, em này nổi lắm

Wow, bác biết tên luôn, hi.

https://i.imgur.com/Sz2IIKl.jpg

phucphamh
25-10-2019, 08:03 AM
https://i.imgur.com/g7GxNQZ.jpg?1

phucphamh
25-10-2019, 02:30 PM
https://i.imgur.com/9xN5Ewj.jpg?1

phucphamh
25-10-2019, 06:34 PM
https://i.imgur.com/7FAi7vg.jpg?1

phucphamh
26-10-2019, 05:40 AM
https://i.imgur.com/7nQWcXi.jpg?1

phucphamh
26-10-2019, 07:52 AM
https://i.imgur.com/kSf7RNM.jpg?1

phucphamh
26-10-2019, 07:22 PM
https://i.imgur.com/8B46p6D.jpg

phucphamh
26-10-2019, 10:27 PM
https://i.imgur.com/qWpz7QF.jpg?1

phucphamh
27-10-2019, 07:20 AM
https://i.imgur.com/qNG0XJW.jpg?1

phucphamh
27-10-2019, 10:05 AM
https://i.imgur.com/8p09N5U.jpg?1

phucphamh
27-10-2019, 02:52 PM
https://i.imgur.com/Uj77luh.jpg?1