PDA

View Full Version : Đập hộp D610 chính hãng VIC & Góc ảnh từ D610Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

phucphamh
19-04-2019, 08:58 AM
https://i.imgur.com/ZI49u0U.jpg?1

phucphamh
19-04-2019, 10:32 AM
https://i.imgur.com/dA3KQDG.jpg?1

phucphamh
19-04-2019, 10:58 PM
https://i.imgur.com/h3u9dEG.jpg?1

phucphamh
20-04-2019, 06:27 AM
https://i.imgur.com/yQI1YaJ.jpg?1

phucphamh
20-04-2019, 07:33 PM
https://i.imgur.com/vRQPmTM.jpg?1

phucphamh
21-04-2019, 10:07 AM
https://i.imgur.com/QAws6Sj.jpg?1

phucphamh
21-04-2019, 01:14 PM
https://i.imgur.com/mdq2fLs.jpg?1

phucphamh
21-04-2019, 07:56 PM
https://i.imgur.com/fOHtswo.jpg?1

phucphamh
22-04-2019, 09:36 AM
https://i.imgur.com/a4zwz8W.jpg?1

phucphamh
22-04-2019, 11:42 AM
https://i.imgur.com/R6n8s0z.jpg?1

phucphamh
22-04-2019, 07:24 PM
https://i.imgur.com/qX6B4Nw.jpg?1

phucphamh
22-04-2019, 11:21 PM
https://i.imgur.com/hkznd9A.jpg?1

phucphamh
23-04-2019, 05:30 AM
https://i.imgur.com/82jKcoO.jpg?1

phucphamh
23-04-2019, 07:45 AM
https://i.imgur.com/OmGSP14.jpg?1

phucphamh
23-04-2019, 09:32 AM
https://i.imgur.com/YChJSgF.jpg?1

phucphamh
23-04-2019, 09:36 AM
https://i.imgur.com/XrnvZDf.jpg?1

phucphamh
23-04-2019, 11:35 AM
https://i.imgur.com/3tAIP9F.jpg?1

phucphamh
23-04-2019, 03:28 PM
https://i.imgur.com/2xMeGaB.jpg?1

phucphamh
23-04-2019, 07:24 PM
https://i.imgur.com/DLyVFxd.jpg?1

phucphamh
23-04-2019, 10:51 PM
https://i.imgur.com/3rLQ8CL.jpg?1

phucphamh
23-04-2019, 11:44 PM
https://i.imgur.com/ptKPfy0.jpg?1

phucphamh
24-04-2019, 05:19 AM
https://i.imgur.com/uUeKFvG.jpg?1

phucphamh
24-04-2019, 10:18 AM
https://i.imgur.com/Mm3FwdH.jpg?1

phucphamh
24-04-2019, 03:22 PM
https://i.imgur.com/RkKWJ0W.jpg?1

phucphamh
24-04-2019, 08:00 PM
https://i.imgur.com/78OFyTG.jpg?1

phucphamh
24-04-2019, 08:26 PM
https://i.imgur.com/4gpvTp4.jpg?1

phucphamh
24-04-2019, 10:54 PM
https://i.imgur.com/WRaOGuD.jpg?1

phucphamh
25-04-2019, 05:18 AM
https://i.imgur.com/vZjVxUI.jpg?1

phucphamh
25-04-2019, 09:12 AM
https://i.imgur.com/dPTgTaY.jpg?1

phucphamh
25-04-2019, 09:38 AM
https://i.imgur.com/s5rIi00.jpg?1

phucphamh
25-04-2019, 07:08 PM
https://i.imgur.com/bD4rocZ.jpg?1

phucphamh
25-04-2019, 10:28 PM
https://i.imgur.com/Of4f1s2.jpg?1

phucphamh
26-04-2019, 05:13 AM
https://i.imgur.com/UTLJjQc.jpg?1

phucphamh
26-04-2019, 10:17 AM
https://i.imgur.com/MQJOJXA.jpg?1

phucphamh
26-04-2019, 03:13 PM
https://i.imgur.com/UrgjDjE.jpg?1

phucphamh
26-04-2019, 08:41 PM
https://i.imgur.com/jzwYMUF.jpg?1

phucphamh
26-04-2019, 11:10 PM
https://i.imgur.com/KAmiY7I.jpg?1

phucphamh
27-04-2019, 05:13 AM
https://i.imgur.com/KizZXu5.jpg?1

phucphamh
27-04-2019, 08:59 AM
https://i.imgur.com/McfLU4z.jpg?1

phucphamh
27-04-2019, 12:27 PM
https://i.imgur.com/fGWbCjx.jpg?1

VineP
27-04-2019, 04:17 PM
Mình thì chưa xài tele nên cũng không rành nữa bác vì đang xài fix cho gọn nhẹ.


https://i.imgur.com/Z9XZXOS.jpg?1

Bác @phucphamh dùng lens fix gì? Màu rất đẹp. Bác set picture style nào?

phucphamh
27-04-2019, 08:00 PM
Bác @phucphamh dùng lens fix gì? Màu rất đẹp. Bác set picture style nào?

Lens 85 f/1.8D bác ạ, mình để mặc định ở mode chân dung.

phucphamh
28-04-2019, 05:12 AM
https://i.imgur.com/c3n74aG.jpg?1

phucphamh
28-04-2019, 06:09 PM
https://i.imgur.com/Ruzq8Xm.jpg?1

phucphamh
28-04-2019, 07:46 PM
https://i.imgur.com/i0KPIDO.jpg?1

phucphamh
28-04-2019, 08:17 PM
https://i.imgur.com/k6THy7e.jpg?1

phucphamh
28-04-2019, 10:31 PM
https://i.imgur.com/w6rBGI7.jpg?1

phucphamh
29-04-2019, 05:05 AM
https://i.imgur.com/4e3zRrm.jpg?1

phucphamh
29-04-2019, 06:42 AM
https://i.imgur.com/OaBxQ3S.jpg?1

phucphamh
29-04-2019, 02:57 PM
https://i.imgur.com/qiBjZLu.jpg?1

phucphamh
29-04-2019, 04:18 PM
https://i.imgur.com/Zle8PDY.jpg?1

phucphamh
29-04-2019, 09:07 PM
https://i.imgur.com/BXMzm7o.jpg?1

pqthai8035
29-04-2019, 11:52 PM
Chụp sao cũng có hình up, hay quá bạn tôi :)

phucphamh
30-04-2019, 06:07 AM
Chụp sao cũng có hình up, hay quá bạn tôi :)

Đi chụp mỗi tuần mà bạn tôi, hình bao la, hehe.


https://i.imgur.com/MSLoOkR.jpg?1

phucphamh
30-04-2019, 01:44 PM
https://i.imgur.com/f69Htgv.jpg?1

phucphamh
30-04-2019, 06:17 PM
https://i.imgur.com/isoF5FT.jpg?1

phucphamh
30-04-2019, 10:14 PM
https://i.imgur.com/So7T6Sh.jpg?1

phucphamh
01-05-2019, 07:02 AM
https://i.imgur.com/68XIV3d.jpg?1

phucphamh
01-05-2019, 08:16 AM
https://i.imgur.com/Oeye7UL.jpg?1

phucphamh
01-05-2019, 02:23 PM
https://i.imgur.com/tSCfMWX.jpg?1

phucphamh
01-05-2019, 04:24 PM
https://i.imgur.com/OfmxERU.jpg?1

phucphamh
01-05-2019, 07:27 PM
https://i.imgur.com/c8hviBV.jpg?1

phucphamh
01-05-2019, 10:45 PM
https://i.imgur.com/AodNMRD.jpg?1

phucphamh
02-05-2019, 09:21 AM
https://i.imgur.com/IowwBYo.jpg?1

phucphamh
02-05-2019, 09:50 AM
https://i.imgur.com/X9XB4qs.jpg?1

phucphamh
02-05-2019, 07:03 PM
https://i.imgur.com/dct3Due.jpg?1

phucphamh
02-05-2019, 11:02 PM
https://i.imgur.com/HwWUzr7.jpg?1

phucphamh
03-05-2019, 07:08 AM
https://i.imgur.com/fLQwGVj.jpg?1

phucphamh
03-05-2019, 09:16 AM
https://i.imgur.com/8hzup0u.jpg?1

phucphamh
03-05-2019, 11:19 AM
https://i.imgur.com/ual904I.jpg?1

phucphamh
03-05-2019, 07:47 PM
https://i.imgur.com/e8DInEz.jpg?1

phucphamh
03-05-2019, 10:38 PM
https://i.imgur.com/eMA8ZhY.jpg?1

phucphamh
04-05-2019, 08:14 AM
https://i.imgur.com/vW7z17C.jpg?1

phucphamh
04-05-2019, 02:16 PM
https://i.imgur.com/uDATRHP.jpg?1

phucphamh
04-05-2019, 08:24 PM
https://i.imgur.com/jbWYtDG.jpg?1

phucphamh
05-05-2019, 02:44 PM
https://i.imgur.com/sKsob2M.jpg?1

phucphamh
05-05-2019, 05:15 PM
https://i.imgur.com/hXVroMW.jpg?1

phucphamh
05-05-2019, 07:11 PM
https://i.imgur.com/DVLM4tD.jpg?1

phucphamh
06-05-2019, 08:28 AM
https://i.imgur.com/sOJF8CA.jpg?1

phucphamh
06-05-2019, 07:25 PM
https://i.imgur.com/TxiGMeb.jpg?1

phucphamh
06-05-2019, 08:40 PM
https://i.imgur.com/CWuGpyE.jpg?1

phucphamh
07-05-2019, 06:39 AM
https://i.imgur.com/zHbMEeA.jpg?1

phucphamh
07-05-2019, 10:17 AM
https://i.imgur.com/0cJlzV5.jpg?1

phucphamh
07-05-2019, 12:05 PM
https://i.imgur.com/0RdwHE9.jpg?1

phucphamh
07-05-2019, 02:01 PM
https://i.imgur.com/0ZCXi5Q.jpg?1

phucphamh
07-05-2019, 07:20 PM
https://i.imgur.com/KGNayF4.jpg?1

phucphamh
08-05-2019, 06:25 AM
https://i.imgur.com/9yylrU9.jpg?1

phucphamh
08-05-2019, 10:33 AM
https://i.imgur.com/LGOE5Dh.jpg?1

phucphamh
08-05-2019, 07:15 PM
https://i.imgur.com/MV4DZd7.jpg?1

phucphamh
09-05-2019, 08:30 AM
https://i.imgur.com/ay1MZKV.jpg?1

phucphamh
09-05-2019, 11:33 AM
https://i.imgur.com/IvIkk9X.jpg?1

phucphamh
09-05-2019, 09:00 PM
https://i.imgur.com/I6Qh5sB.jpg?1

phucphamh
10-05-2019, 09:47 AM
https://i.imgur.com/kB0hJg3.jpg?1

phucphamh
10-05-2019, 09:07 PM
https://i.imgur.com/m5aXZsf.jpg?1

phucphamh
11-05-2019, 07:02 AM
https://i.imgur.com/LoXZFM3.jpg?1

phucphamh
11-05-2019, 09:52 AM
https://i.imgur.com/GZ8kT1s.jpg?1

phucphamh
11-05-2019, 08:50 PM
https://i.imgur.com/wWtgTkE.jpg?1

phucphamh
12-05-2019, 07:58 AM
https://i.imgur.com/jmhPW2k.jpg?1

phucphamh
12-05-2019, 10:52 AM
https://i.imgur.com/lQqJqa8.jpg?1

phucphamh
12-05-2019, 06:08 PM
https://i.imgur.com/WlLwJZl.jpg?1

phucphamh
12-05-2019, 08:21 PM
https://i.imgur.com/iQUhArj.jpg?1

phucphamh
13-05-2019, 06:08 AM
85mm, f/2.5, 1/250sec, iso 2000 +2EV, no flash


https://i.imgur.com/X7Hzn8r.jpg?1

phucphamh
13-05-2019, 02:28 PM
https://i.imgur.com/7stGsI6.jpg?1

phucphamh
13-05-2019, 04:40 PM
https://i.imgur.com/sC37BHB.jpg?1

phucphamh
13-05-2019, 08:52 PM
https://i.imgur.com/JYvXVD8.jpg?1

phucphamh
14-05-2019, 05:13 AM
https://i.imgur.com/tVvt3Fv.jpg?1

phucphamh
14-05-2019, 05:24 AM
https://i.imgur.com/7HyvS6w.jpg?1

phucphamh
14-05-2019, 08:49 AM
https://i.imgur.com/N3snozI.jpg?1[

phucphamh
14-05-2019, 08:55 AM
https://i.imgur.com/nmLNLsW.jpg?1

khanhjin
14-05-2019, 09:52 AM
Ước gì có nhiều mẫu để chụp như bác

phucphamh
14-05-2019, 10:12 AM
Ước gì có nhiều mẫu để chụp như bác

Ước gì bác ơi, đi off nhóm là chụp được nhiều à, hihi.


https://i.imgur.com/8OgQtOb.jpg?1

phucphamh
14-05-2019, 03:05 PM
https://i.imgur.com/5wX0V91.jpg?1

phucphamh
14-05-2019, 07:36 PM
https://i.imgur.com/oDx8ljM.jpg?1

phucphamh
14-05-2019, 08:40 PM
https://i.imgur.com/prMBrDM.jpg?1

phucphamh
15-05-2019, 05:14 AM
https://i.imgur.com/qi8Iw4s.jpg?1

phucphamh
15-05-2019, 09:57 AM
https://i.imgur.com/0ePktiw.jpg?1[/IMG]

phucphamh
15-05-2019, 02:56 PM
https://i.imgur.com/fm3yBZ1.jpg?1

phucphamh
15-05-2019, 07:19 PM
https://i.imgur.com/qVR4omh.jpg?1

phucphamh
15-05-2019, 11:18 PM
https://i.imgur.com/1RZqHG4.jpg?1

phucphamh
16-05-2019, 05:21 AM
https://i.imgur.com/memop7R.jpg?1

phucphamh
16-05-2019, 09:08 AM
https://i.imgur.com/FbgNck4.jpg?1

phucphamh
16-05-2019, 11:46 AM
https://i.imgur.com/1Hco2EE.jpg?1

phucphamh
16-05-2019, 02:56 PM
https://i.imgur.com/EEaAcBB.jpg?1

phucphamh
16-05-2019, 10:25 PM
https://i.imgur.com/ygtppI2.jpg?1

phucphamh
17-05-2019, 08:07 PM
https://i.imgur.com/xKDkSzj.jpg?1

phucphamh
17-05-2019, 10:35 PM
https://i.imgur.com/BrZEIfx.jpg?1

phucphamh
17-05-2019, 11:30 PM
https://i.imgur.com/nFKm5m3.jpg?1

phucphamh
18-05-2019, 05:11 AM
https://i.imgur.com/5JOI7Kh.jpg?1

phucphamh
18-05-2019, 08:09 AM
https://i.imgur.com/VTecWlc.jpg?1

khanhjin
18-05-2019, 02:05 PM
Ước gì bác ơi, đi off nhóm là chụp được nhiều à, hihi.


https://i.imgur.com/8OgQtOb.jpg?1


Cho em tham gia nhóm off với

pqthai8035
18-05-2019, 03:42 PM
https://i.imgur.com/BrZEIfx.jpg?1

Concept này chất nè Phúc, thêm hình đi hehe.

phucphamh
18-05-2019, 07:01 PM
Cho em tham gia nhóm off với

Đóng phí 100k, 150k...tùy concept thì chụp nha em, trên fb nhiều nhóm tổ chức mà.

phucphamh
18-05-2019, 07:03 PM
Concept này chất nè Phúc, thêm hình đi hehe.

Thanks bác! quán cafe nhỏ xíu thiếu sáng mà khoảng 20 nhiếp chụp, không có chổ đứng luôn, không chụp được nhiều, chụp được 1,2 tấm là may lắm rồi à, hehe.


https://i.imgur.com/MtHhwgj.jpg?1

phucphamh
18-05-2019, 10:31 PM
https://i.imgur.com/utPUJz1.jpg?1

phucphamh
19-05-2019, 05:19 AM
https://i.imgur.com/k8j4ilu.jpg?1

phucphamh
19-05-2019, 06:20 PM
https://i.imgur.com/VdriYB8.jpg?1

phucphamh
19-05-2019, 09:00 PM
https://i.imgur.com/FTUMsXa.jpg?1

phucphamh
19-05-2019, 10:50 PM
https://i.imgur.com/juIDr6X.jpg?1

phucphamh
19-05-2019, 11:16 PM
https://i.imgur.com/BEqZZe1.jpg?1

phucphamh
20-05-2019, 05:11 AM
https://i.imgur.com/bCNDbIT.jpg?1

phucphamh
20-05-2019, 08:58 AM
https://i.imgur.com/tFxaBom.jpg?1

phucphamh
20-05-2019, 10:30 AM
https://i.imgur.com/ewm04n7.jpg?1

phucphamh
20-05-2019, 03:40 PM
https://i.imgur.com/l5FUecM.jpg?1

phucphamh
20-05-2019, 05:36 PM
https://i.imgur.com/xvlCHXI.jpg?1

phucphamh
21-05-2019, 06:47 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2019/05/21/DSC_8651-2.jpg

phucphamh
21-05-2019, 08:03 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2019/05/21/DSC_8547-2.jpg

phucphamh
21-05-2019, 04:44 PM
https://i.imgur.com/d75ZHOX.jpg?1

phucphamh
21-05-2019, 06:46 PM
https://i.imgur.com/7eJGGk5.jpg?1

phucphamh
21-05-2019, 10:53 PM
https://i.imgur.com/bGTPSnP.jpg?1

phucphamh
22-05-2019, 06:38 AM
https://i.imgur.com/rQr5u1c.jpg?1

phucphamh
22-05-2019, 06:50 AM
https://i.imgur.com/JI6HANy.jpg?1

phucphamh
22-05-2019, 09:04 AM
https://i.imgur.com/nYCnlHQ.jpg?1

phucphamh
22-05-2019, 09:17 AM
https://i.imgur.com/anC3jqg.jpg?1

phucphamh
22-05-2019, 07:50 PM
https://i.imgur.com/2ISo0UY.jpg?1

phucphamh
22-05-2019, 09:12 PM
https://i.imgur.com/Zyo44S0.jpg?1

phucphamh
22-05-2019, 10:58 PM
https://i.imgur.com/xsoXcIq.jpg?1

phucphamh
23-05-2019, 05:38 AM
https://i.imgur.com/Wb6o56S.jpg?1

phucphamh
23-05-2019, 11:30 AM
https://i.imgur.com/JjUbBap.jpg?1

phucphamh
23-05-2019, 04:09 PM
https://i.imgur.com/xqJ8b2F.jpg

phucphamh
23-05-2019, 04:30 PM
https://i.imgur.com/KjfG26q.jpg

phucphamh
23-05-2019, 09:03 PM
https://i.imgur.com/qYCaO3s.jpg

phucphamh
23-05-2019, 11:16 PM
https://i.imgur.com/TJs4GGr.jpg?1

phucphamh
24-05-2019, 08:00 AM
https://i.imgur.com/l46m0yD.jpg?1

phucphamh
24-05-2019, 09:58 AM
https://i.imgur.com/mrpVSLx.jpg?1

phucphamh
24-05-2019, 05:43 PM
https://i.imgur.com/DqK7P2n.jpg

phucphamh
25-05-2019, 10:23 AM
https://i.imgur.com/ZTAbWmv.jpg?1

phucphamh
25-05-2019, 04:56 PM
https://i.imgur.com/HqW1jZG.jpg

phucphamh
26-05-2019, 07:13 AM
https://i.imgur.com/8Nup4aU.jpg?1

phucphamh
26-05-2019, 07:47 PM
https://i.imgur.com/EeURKyZ.jpg?1

phucphamh
27-05-2019, 07:40 AM
https://i.imgur.com/eounEIe.jpg?1

phucphamh
27-05-2019, 06:58 PM
https://i.imgur.com/ZiAbnCO.jpg?1

phucphamh
29-05-2019, 06:41 AM
https://i.imgur.com/8EDUwhB.jpg?1

phucphamh
29-05-2019, 08:57 PM
https://i.imgur.com/E4fIdyj.jpg

phucphamh
30-05-2019, 02:38 PM
https://i.imgur.com/T6OZIwl.jpg?1

phucphamh
30-05-2019, 10:52 PM
https://i.imgur.com/bRjDc0k.jpg?1

phucphamh
31-05-2019, 05:07 AM
https://i.imgur.com/Y2OyTgU.jpg

phucphamh
31-05-2019, 02:49 PM
https://i.imgur.com/fEImk3m.jpg

phucphamh
31-05-2019, 07:56 PM
https://i.imgur.com/VOdB7Pz.jpg

phucphamh
01-06-2019, 08:11 AM
https://i.imgur.com/5d0q4tu.jpg

phucphamh
01-06-2019, 11:22 AM
https://i.imgur.com/bqIXO0P.jpg

phucphamh
01-06-2019, 05:10 PM
https://i.imgur.com/UNXmQip.jpg

phucphamh
01-06-2019, 10:40 PM
https://i.imgur.com/6apGbES.jpg

phucphamh
02-06-2019, 07:35 AM
https://i.imgur.com/xbXZQl1.jpg

phucphamh
02-06-2019, 03:25 PM
https://i.imgur.com/94BcfWN.jpg

phucphamh
02-06-2019, 09:09 PM
https://i.imgur.com/cwuBu0v.jpg

phucphamh
03-06-2019, 06:46 AM
https://i.imgur.com/pqetxtr.jpg

phucphamh
03-06-2019, 10:41 AM
https://i.imgur.com/BXMAW8K.jpg

phucphamh
03-06-2019, 02:41 PM
https://i.imgur.com/5LDgmru.jpg

phucphamh
03-06-2019, 07:16 PM
https://i.imgur.com/lAgN3mN.jpg

phucphamh
04-06-2019, 04:08 AM
https://i.imgur.com/8IGL3R7.jpg

phucphamh
04-06-2019, 08:45 AM
https://i.imgur.com/vZTWUz7.jpg

phucphamh
04-06-2019, 09:21 AM
https://i.imgur.com/UjBp4bm.jpg

phucphamh
04-06-2019, 10:51 AM
https://i.imgur.com/eP58o4H.jpg

phucphamh
04-06-2019, 07:40 PM
https://i.imgur.com/MbtKfwk.jpg

phucphamh
04-06-2019, 10:32 PM
https://i.imgur.com/Q7fWCBm.jpg

phucphamh
05-06-2019, 04:48 AM
https://i.imgur.com/CtGB0jF.jpg

phucphamh
05-06-2019, 08:53 AM
https://i.imgur.com/B6CtoDB.jpg

phucphamh
05-06-2019, 08:21 PM
https://i.imgur.com/XKg4kes.jpg

phucphamh
05-06-2019, 11:13 PM
https://i.imgur.com/tis5Y91.jpg

phucphamh
06-06-2019, 05:10 AM
https://i.imgur.com/Ltc20fg.jpg

phucphamh
06-06-2019, 10:31 AM
https://i.imgur.com/DebFkaB.jpg

phucphamh
07-06-2019, 04:56 AM
https://i.imgur.com/n74unvQ.jpg

phucphamh
07-06-2019, 10:39 AM
https://i.imgur.com/SOeidZS.jpg

phucphamh
07-06-2019, 03:05 PM
https://i.imgur.com/UeDU4Y5.jpg

phucphamh
08-06-2019, 05:11 AM
https://i.imgur.com/Sh4P75R.jpg

phucphamh
08-06-2019, 07:22 PM
https://i.imgur.com/wMOWxCd.jpg

phucphamh
08-06-2019, 10:30 PM
https://i.imgur.com/tM0pKFF.jpg

phucphamh
09-06-2019, 05:02 AM
https://i.imgur.com/d9mfvii.jpg

phucphamh
09-06-2019, 11:25 AM
https://i.imgur.com/tLUcomn.jpg

phucphamh
09-06-2019, 04:45 PM
https://i.imgur.com/xjH32mX.jpg

phucphamh
09-06-2019, 06:13 PM
https://i.imgur.com/apuG8xD.jpg

phucphamh
09-06-2019, 10:38 PM
https://i.imgur.com/Hnhlid5.jpg

phucphamh
10-06-2019, 05:10 AM
https://i.imgur.com/tkVtQG3.jpg

phucphamh
10-06-2019, 09:09 AM
https://i.imgur.com/VwhPp5J.jpg

Raw Format
10-06-2019, 09:34 AM
Chị mẫu này chụp nghiêng rất đẹp, đừng chụp trực diện.

phucphamh
10-06-2019, 11:31 AM
https://i.imgur.com/qWm9AjI.jpg

phucphamh
11-06-2019, 07:27 AM
https://i.imgur.com/E0a1TiX.jpg

phucphamh
11-06-2019, 02:28 PM
https://i.imgur.com/7VP8r4N.jpg

phucphamh
11-06-2019, 07:39 PM
https://i.imgur.com/NwyPxaq.jpg

phucphamh
12-06-2019, 03:50 PM
https://i.imgur.com/FFjxhLQ.jpg

phucphamh
12-06-2019, 08:30 PM
https://i.imgur.com/cauvtzn.jpg

phucphamh
13-06-2019, 06:46 AM
https://i.imgur.com/nmV4mUn.jpg

phucphamh
13-06-2019, 09:02 AM
https://i.imgur.com/95lEgya.jpg

phucphamh
13-06-2019, 11:19 AM
https://i.imgur.com/JH3Qokl.jpg

phucphamh
17-06-2019, 07:59 PM
https://i.imgur.com/0Dh84j3.jpg

phucphamh
18-06-2019, 09:27 AM
https://i.imgur.com/56rSVRp.jpg

phucphamh
18-06-2019, 02:09 PM
https://i.imgur.com/8Y67lJg.jpg

phucphamh
18-06-2019, 08:08 PM
https://i.imgur.com/ixjQYza.jpg

phucphamh
19-06-2019, 09:18 AM
https://i.imgur.com/XfC5tTp.jpg

phucphamh
19-06-2019, 06:32 PM
https://i.imgur.com/ZZr6Fcr.jpg

phucphamh
20-06-2019, 08:53 PM
https://i.imgur.com/rcSUDjr.jpg

phucphamh
21-06-2019, 07:41 AM
https://i.imgur.com/aDwovtu.jpg

phucphamh
21-06-2019, 10:09 AM
https://i.imgur.com/vol2LX3.jpg

phucphamh
21-06-2019, 11:28 AM
https://i.imgur.com/4CyEnbJ.jpg

phucphamh
21-06-2019, 06:28 PM
https://i.imgur.com/ChVJmwQ.jpg

phucphamh
22-06-2019, 06:57 AM
https://i.imgur.com/iV5jV99.jpg

phucphamh
22-06-2019, 09:38 AM
https://i.imgur.com/ev818Mg.jpg

phucphamh
22-06-2019, 11:32 AM
https://i.imgur.com/JCU2uY9.jpg

phucphamh
22-06-2019, 03:11 PM
https://i.imgur.com/SGEr7h5.jpg

phucphamh
22-06-2019, 06:35 PM
https://i.imgur.com/I5G1AZi.jpg

phucphamh
22-06-2019, 08:15 PM
https://i.imgur.com/FriVc0t.jpg

phucphamh
23-06-2019, 07:26 AM
https://i.imgur.com/MELx7AY.jpg

phucphamh
23-06-2019, 10:20 AM
https://i.imgur.com/gmA5FbO.jpg

phucphamh
23-06-2019, 02:28 PM
https://i.imgur.com/VD8M88h.jpg

phucphamh
23-06-2019, 04:21 PM
https://i.imgur.com/0GjlYqy.jpg

phucphamh
23-06-2019, 08:03 PM
https://i.imgur.com/V2cWsaj.jpg

phucphamh
24-06-2019, 06:52 AM
https://i.imgur.com/jzncRYz.jpg

phucphamh
24-06-2019, 11:46 AM
https://i.imgur.com/LDuxjxQ.jpg

phucphamh
24-06-2019, 07:34 PM
https://i.imgur.com/AqbhAJZ.jpg

phucphamh
24-06-2019, 10:44 PM
https://i.imgur.com/55i6ZPr.jpg