PDA

View Full Version : Đập hộp D610 chính hãng VIC & Góc ảnh từ D610Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

taducanh
21-09-2016, 08:47 AM
https://c2.staticflickr.com/8/7422/27840798985_0bcd23e287_k.jpg (https://flic.kr/p/JqcnzB)Hidden Charm (https://flic.kr/p/JqcnzB) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
22-09-2016, 09:32 PM
https://c1.staticflickr.com/9/8626/29698542632_22bc35764e_k.jpg (https://flic.kr/p/MfmN3u)Downtown0216 (https://flic.kr/p/MfmN3u) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
26-09-2016, 09:24 PM
https://c1.staticflickr.com/9/8108/29518836320_d600b1e5b7_k.jpg (https://flic.kr/p/LYtKBN)Downtown0133 (https://flic.kr/p/LYtKBN) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
28-09-2016, 11:43 AM
Mỗi 1 mình solo. 500 ae D610 đi đâu hết rồi
https://c3.staticflickr.com/9/8258/29698812002_d77ea48892_k.jpg (https://flic.kr/p/Mfob7N)Downtown0056 (https://flic.kr/p/Mfob7N) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
30-09-2016, 04:04 PM
https://c6.staticflickr.com/9/8435/29728900861_153fd197de_k.jpg (https://flic.kr/p/Mi3oue)Downtown0063 (https://flic.kr/p/Mi3oue) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
02-10-2016, 11:47 PM
https://c3.staticflickr.com/9/8373/29698860522_64daff02fa_k.jpg (https://flic.kr/p/Mfoqxm)Downtown0037 (https://flic.kr/p/Mfoqxm) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
04-10-2016, 09:39 PM
https://c4.staticflickr.com/9/8541/30000756251_e15b0ce03c_k.jpg (https://flic.kr/p/MH4HC8)Nguoichantrau (https://flic.kr/p/MH4HC8) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
09-10-2016, 01:33 PM
https://c6.staticflickr.com/8/7515/27840830245_21b7433f01_k.jpg (https://flic.kr/p/JqcwSz)Hidden Charm (https://flic.kr/p/JqcwSz) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

phanhung
09-10-2016, 02:42 PM
https://c4.staticflickr.com/9/8541/30000756251_e15b0ce03c_k.jpg (https://flic.kr/p/MH4HC8)Nguoichantrau (https://flic.kr/p/MH4HC8) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr
Mẩu xinh nha! Like! :19:

taducanh
09-10-2016, 08:31 PM
Mẩu xinh nha! Like! :19:
Mẫu đó thì cực chất và ngạo nghễ với đời đó

https://c8.staticflickr.com/9/8266/29185915743_671c280ceb_k.jpg (https://flic.kr/p/Lt4rVR)Downtown0014 (https://flic.kr/p/Lt4rVR) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
13-10-2016, 10:55 AM
https://c2.staticflickr.com/8/7581/29644389153_2052047d5a_k.jpg (https://flic.kr/p/Mazf6P)Motoshow 2016 (https://flic.kr/p/Mazf6P) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
15-10-2016, 02:00 AM
Motoshow 2016
https://c4.staticflickr.com/6/5467/29644385323_4ff42e1a62_k.jpg (https://flic.kr/p/MazdXM)Motoshow 2016 (https://flic.kr/p/MazdXM) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
15-10-2016, 11:06 AM
https://c6.staticflickr.com/6/5460/30274647965_eea1f75d3e_k.jpg (https://flic.kr/p/N8gu64)Motoshow 2016 (https://flic.kr/p/N8gu64) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
18-10-2016, 05:22 PM
https://c1.staticflickr.com/8/7475/29643925984_9fd5e5d34f_k.jpg (https://flic.kr/p/MawSq9)Motoshow 2016 (https://flic.kr/p/MawSq9) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
19-10-2016, 12:28 AM
https://c1.staticflickr.com/1/511/18420018112_aae9b3cbff_k.jpg (https://flic.kr/p/u4HpDb)Bikini Pool-290 (https://flic.kr/p/u4HpDb) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

khuenhunguyen
19-10-2016, 12:44 AM
người và ảnh đẹp wá!

taducanh
26-10-2016, 10:28 AM
https://c2.staticflickr.com/8/7582/30274709585_47b42bb79a_k.jpg (https://flic.kr/p/N8gNpt)Motoshow 2016 (https://flic.kr/p/N8gNpt) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

hoanghp2000
30-11-2016, 01:22 PM
Góp vui cùng với các bác

https://c3.staticflickr.com/6/5500/30796837786_ebdb6830bb_c.jpg (https://flic.kr/p/NVpQVQ)DSC_2394 (https://flic.kr/p/NVpQVQ) by Hoang Truong Huy (https://www.flickr.com/photos/34332780@N02/), on Flickr

taducanh
02-02-2017, 03:26 AM
Ôi Box chìm quá, như box ma vậy. Đầu năm lên cái ảnh đầu xuân nào
https://c1.staticflickr.com/9/8140/30239597226_cabfa24c93_k.jpg (https://flic.kr/p/N5aQHY)Motoshow 2016 (https://flic.kr/p/N5aQHY) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
04-02-2017, 10:09 PM
https://c1.staticflickr.com/1/559/32701700845_b09da95299_k.jpg (https://flic.kr/p/RPJLmn)CTV (https://flic.kr/p/RPJLmn) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
06-02-2017, 10:21 PM
https://c1.staticflickr.com/1/267/32322535390_058a9595f3_k.jpg (https://flic.kr/p/RferEW)Ken (https://flic.kr/p/RferEW) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

kiennt83
07-02-2017, 06:42 PM
Up kéo thớt, d610 xài có vẻ ổn : )

kiennt83
08-02-2017, 06:19 AM
https://c1.staticflickr.com/1/299/31787390884_e715815de3_b.jpg (https://flic.kr/p/QqWFRw)DSC_9675 (https://flic.kr/p/QqWFRw) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

taducanh
08-02-2017, 10:22 PM
Kiennt83 Vậy là box có thêm người kéo cùng rôi.
Một phút anh nằm mơ
https://c1.staticflickr.com/6/5332/29644421453_f9d53ddae0_k.jpg (https://flic.kr/p/MazpGH)Motoshow 2016 (https://flic.kr/p/MazpGH) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

kiennt83
10-02-2017, 10:45 AM
Rực rỡ lên chút nào
https://c1.staticflickr.com/1/502/31671772814_90678b89c4_b.jpg (https://flic.kr/p/QfJ7Cw)DSC_9240 (https://flic.kr/p/QfJ7Cw) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
11-02-2017, 08:29 AM
Từ 1 lens MF rẻ và cho chất lượng cũng khá ổn:
Nikon 100 mm f2.8 series E
https://c1.staticflickr.com/3/2108/32692488161_3b2ae8899f_h.jpg (https://flic.kr/p/RNVxJZ)DSC_9939 (https://flic.kr/p/RNVxJZ) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

taducanh
12-02-2017, 02:58 AM
https://c1.staticflickr.com/1/543/32322522400_35f82142f3_k.jpg (https://flic.kr/p/RfenNY)_DSC0600 (https://flic.kr/p/RfenNY) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

kiennt83
12-02-2017, 01:39 PM
Tiếp với MF chưa bao giờ đc coi là legend cả : P
Ảnh nguyên gốc chưa sửa chữa căn chỉnh
https://c1.staticflickr.com/1/326/32728066401_9ba2952b3d_b.jpg (https://flic.kr/p/RS4TUV)DSC_0033 (https://flic.kr/p/RS4TUV) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
13-02-2017, 09:29 AM
Với Nikon 24mm f2.8 D phơi sáng.
Tràng Tiền ngày đầu năm Đinh Dậu
https://c1.staticflickr.com/1/323/32590213216_04a6fc33fa_b.jpg (https://flic.kr/p/RDTmXS)DSC_9679 (https://flic.kr/p/RDTmXS) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
13-02-2017, 10:58 AM
Và bầu trời xanh ngắt
Nikon 24mm f2.8 D
https://c1.staticflickr.com/1/368/32603521972_0108e788b8_b.jpg (https://flic.kr/p/RF4zcb)DSC_9856 (https://flic.kr/p/RF4zcb) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
13-02-2017, 02:15 PM
https://c1.staticflickr.com/4/3924/32896190226_d3b0275567_b.jpg (https://flic.kr/p/S7Vzgy)DSC_0129| Korean girl (https://flic.kr/p/S7Vzgy) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
13-02-2017, 11:02 PM
Tiếp tục với 100mm series E chưa bao giờ là huyền thoại...
(Ảnh gốc)
https://c1.staticflickr.com/3/2120/32500100530_f813fa8a74_b.jpg (https://flic.kr/p/RvVvAS)DSC_0091 (https://flic.kr/p/RvVvAS) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
15-02-2017, 12:55 AM
Tiếp tục với mấy tòa nhà
Nikon 24 mm f2.8 D
https://c1.staticflickr.com/3/2914/32470407380_053bf5d2ca_b.jpg (https://flic.kr/p/RtijS1)DSC_0069 (https://flic.kr/p/RtijS1) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
15-02-2017, 09:13 AM
To the sky
https://c1.staticflickr.com/3/2521/32036598493_de9b9000c1_h.jpg (https://flic.kr/p/QNXWAr)DSC_0068-2 (https://flic.kr/p/QNXWAr) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
15-02-2017, 03:31 PM
Tò he
(Nikon Af 24mm f2.8 D)
https://c1.staticflickr.com/3/2098/32069285544_10b64e724c_b.jpg (https://flic.kr/p/QRRtjh)Nặn tò he - Toy figurine (https://flic.kr/p/QRRtjh) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
16-02-2017, 09:07 AM
Nikon af 24 mm f2.8 D được cái khá nét đều từ tâm ra rìa và không bị méo góc:
https://c1.staticflickr.com/1/451/32581894726_133803a879_b.jpg (https://flic.kr/p/RD9JaC)DSC_9592 (https://flic.kr/p/RD9JaC) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

tv_hung
16-02-2017, 01:02 PM
Vẫn chỗ đó, với 50F1.8G

https://c1.staticflickr.com/6/5334/29790749334_58126cf2f6_b.jpg (https://flic.kr/p/MovnTd)_DSC2055 (https://flic.kr/p/MovnTd) by Hung Viet Tran (https://www.flickr.com/photos/131831478@N07/), trên Flickr

kiennt83
16-02-2017, 02:24 PM
Vẫn chỗ đó, với 50F1.8G

https://c1.staticflickr.com/6/5334/29790749334_58126cf2f6_b.jpg (https://flic.kr/p/MovnTd)_DSC2055 (https://flic.kr/p/MovnTd) by Hung Viet Tran (https://www.flickr.com/photos/131831478@N07/), trên Flickr

Thật là trùng hợp, ảnh đẹp bác ạ.

kiennt83
16-02-2017, 02:57 PM
Selfie
https://c1.staticflickr.com/1/489/32816503355_977c2b4b57_b.jpg (https://flic.kr/p/RZTa8Z)Selfie (https://flic.kr/p/RZTa8Z) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
16-02-2017, 11:57 PM
Korean girl
https://c1.staticflickr.com/3/2029/32093527704_3e51787d5c_h.jpg (https://flic.kr/p/QTZHEy)DSC_0127| Korean girl (https://flic.kr/p/QTZHEy) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
17-02-2017, 09:01 AM
Tiếp với series E cùi bắp
https://c1.staticflickr.com/4/3924/32896190226_d3b0275567_b.jpg (https://flic.kr/p/S7Vzgy)DSC_0129| Korean girl (https://flic.kr/p/S7Vzgy) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
17-02-2017, 09:17 AM
Cơm nguội góp vui:
https://c1.staticflickr.com/1/671/32134256840_a28ba8e532_b.jpg (https://flic.kr/p/QXAt23)DSC_9173 (https://flic.kr/p/QXAt23) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

taducanh
17-02-2017, 09:42 PM
https://c1.staticflickr.com/1/381/32747737585_041ebee823_k.jpg (https://flic.kr/p/RTNHtg)Đi chơi (https://flic.kr/p/RTNHtg) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
18-02-2017, 11:29 PM
https://c1.staticflickr.com/1/696/32748280245_8aec66dc1c_k.jpg (https://flic.kr/p/RTRuMt)Đi chơi (https://flic.kr/p/RTRuMt) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

your_rules
19-02-2017, 09:15 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2516/32747887011_df841107b7_c.jpg (https://flic.kr/p/RTPtTz)

https://c1.staticflickr.com/1/457/31987013384_bee5ae406e_c.jpg (https://flic.kr/p/QJzNEL)

kiennt83
19-02-2017, 10:54 PM
https://c1.staticflickr.com/3/2516/32747887011_df841107b7_c.jpg (https://flic.kr/p/RTPtTz)

https://c1.staticflickr.com/1/457/31987013384_bee5ae406e_c.jpg (https://flic.kr/p/QJzNEL)

Ảnh rất nét và bokeh mịn, thanks bác.
Em cũng thích chụp >100mm kiểu như này.

kiennt83
19-02-2017, 10:56 PM
Chia sẻ mấy bông hoa:
https://c1.staticflickr.com/1/375/32620785222_5832833652_b.jpg (https://flic.kr/p/RGA3Xq)DSC_9750 (https://flic.kr/p/RGA3Xq) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

your_rules
20-02-2017, 09:02 AM
https://c1.staticflickr.com/1/273/31849688183_36c192e3d1_c.jpg (https://flic.kr/p/QwrYET)

kiennt83
20-02-2017, 10:28 AM
Thay đổi chụp cái to to tý ạ
(Nikon Af 24mm f2.8 D)
https://c1.staticflickr.com/3/2914/32470407380_f856f9c6a4_h.jpg (https://flic.kr/p/RtijS1)To the sky (https://flic.kr/p/RtijS1)

dearboy2025
20-02-2017, 11:05 AM
Em tính mua D610 mà 1 số người nói dòng này hay bị lỗi focus bị out nhẹ ở các len khẩu lớn, ko biết có đúng ko vậy ạ?!

kiennt83
20-02-2017, 11:37 AM
Em tính mua D610 mà 1 số người nói dòng này hay bị lỗi focus bị out nhẹ ở các len khẩu lớn, ko biết có đúng ko vậy ạ?!

Bạn cứ thử tìm các ảnh trên flickr nhóm D610 cho nó fair bạn ạ.
Thực tế thì mình chưa thấy điều này, vấn đề cũng không hẳn ở body mà là ở lens, kỹ thuật, hoàn cảnh chụp mà có out focus hay không.

kiennt83
20-02-2017, 11:44 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2396/32896161556_7c3b9c2f44_h.jpg (https://flic.kr/p/S7VqKf)DSC_0130| Korean girl (https://flic.kr/p/S7VqKf) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
20-02-2017, 12:00 PM
Góp tiếp bầu trời HN xanh, mà mùa này ít quá
Nikon Af 24mm f2.8 D
https://c1.staticflickr.com/1/368/32603521972_88b3e28800_h.jpg (https://flic.kr/p/RF4zcb)DSC_9856 (https://flic.kr/p/RF4zcb) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

dearboy2025
20-02-2017, 03:29 PM
Bạn cứ thử tìm các ảnh trên flickr nhóm D610 cho nó fair bạn ạ.
Thực tế thì mình chưa thấy điều này, vấn đề cũng không hẳn ở body mà là ở lens, kỹ thuật, hoàn cảnh chụp mà có out focus hay không.

Vâng, trên flickr thì hầu như hình edit hết rồi nên cũng khó bác ạ!

kiennt83
20-02-2017, 03:54 PM
https://c1.staticflickr.com/3/2487/32627064160_a3094529ec_h.jpg (https://flic.kr/p/RH9esY)DSC_9673| Đêm Hồ Gươm - Hoàn Kiếm lake at night (https://flic.kr/p/RH9esY) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
20-02-2017, 03:55 PM
Vâng, trên flickr thì hầu như hình edit hết rồi nên cũng khó bác ạ!
Với bức hình out focus thì chả có cách nào edit đâu bạn ạ.
Bạn nên kiểm tra trực tiếp thì sẽ có sự yên tâm hơn, trăm nghe không bằng 1 thấy.

w32bigbang
20-02-2017, 05:47 PM
e góp vui ạ. d610 với fix 50 :D
https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/16463486_1236955769726028_3247681085496900576_o.jp g?oh=da6bc13bec510f32c9d8650f117860ff&oe=59433AE2

dearboy2025
20-02-2017, 07:48 PM
Với bức hình out focus thì chả có cách nào edit đâu bạn ạ.
Bạn nên kiểm tra trực tiếp thì sẽ có sự yên tâm hơn, trăm nghe không bằng 1 thấy.
Thanks bác ạ. Em cũng tính ra của hàng test trực tiếp D610 + 24-120N với 6D + 24-105L, ko biết SG chỗ nào có hàng test nhỉ

kiennt83
23-02-2017, 09:27 AM
Ăn kem
Tiếp tục quay tay với 100 mm E series
https://c1.staticflickr.com/1/655/32928447381_586f7d0e93_b.jpg (https://flic.kr/p/SaLUcp)DSC_0132| Ice cream (https://flic.kr/p/SaLUcp) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

Prince23
23-02-2017, 09:33 AM
Thanks bác ạ. Em cũng tính ra của hàng test trực tiếp D610 + 24-120N với 6D + 24-105L, ko biết SG chỗ nào có hàng test nhỉ

Chọn combo đầu nhé. Hi vọng bác mau có máy

taducanh
25-02-2017, 12:05 AM
https://c1.staticflickr.com/1/321/31933051353_3e6a99bf03_k.jpg (https://flic.kr/p/QDPeCV)Phố Đi Bộ (https://flic.kr/p/QDPeCV) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

ngocta
25-02-2017, 10:31 PM
Em chả thấy D610 lỗi gì mà sao nhiều bác cứ "nghe nói" thế nhỉ? :)

https://c1.staticflickr.com/3/2888/33108878045_ce14ee83d6_h.jpg (https://flic.kr/p/SrHDWV)Chip mibolt (https://flic.kr/p/SrHDWV) by Tran Anh Ngoc (https://www.flickr.com/photos/ngocta/), on Flickr

dearboy2025
26-02-2017, 12:08 AM
Với bức hình out focus thì chả có cách nào edit đâu bạn ạ.
Bạn nên kiểm tra trực tiếp thì sẽ có sự yên tâm hơn, trăm nghe không bằng 1 thấy.


Chọn combo đầu nhé. Hi vọng bác mau có máy

Cảm ơn các bác đã tư vấn ạ! Em đã xúc D610 rồi, nhưng ko xúc lens kit 24-120 mà lens khác. Sẽ sớm có hình giao lưu với các bác ạ! :)

taducanh
26-02-2017, 09:11 PM
https://c1.staticflickr.com/9/8357/29728776061_261313cfa3_k.jpg (https://flic.kr/p/Mi2Kov)Downtown0108 (https://flic.kr/p/Mi2Kov) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

kiennt83
01-03-2017, 12:47 AM
Nhịp bước

https://c1.staticflickr.com/3/2848/33131087746_e03811c049_h.jpg (https://flic.kr/p/StFu7N)DSC_0200 (https://flic.kr/p/StFu7N) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
01-03-2017, 04:25 PM
https://c1.staticflickr.com/1/759/32327269104_ae5154d4b1_h.jpg (https://flic.kr/p/RfDGQG)DSC_0213 (https://flic.kr/p/RfDGQG) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

Soi Gia
01-03-2017, 06:47 PM
https://c1.staticflickr.com/1/704/33106584076_d7341044ca_h.jpg (https://flic.kr/p/SrvU2J)TNS_1799 (https://flic.kr/p/SrvU2J) by Toan Nguyen (https://www.flickr.com/photos/121661858@N08/), trên Flickr

EM ké D610 ^^

taducanh
01-03-2017, 11:38 PM
https://c1.staticflickr.com/9/8503/29183756584_22bdf4434e_k.jpg (https://flic.kr/p/LsSo5Y)Downtown0176 (https://flic.kr/p/LsSo5Y) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
01-03-2017, 11:40 PM
https://c1.staticflickr.com/8/7402/15773547303_39947a6fab_k.jpg (https://flic.kr/p/q2Ry58)Model Art-302 (https://flic.kr/p/q2Ry58) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

dearboy2025
06-03-2017, 12:42 AM
Cảm ơn các bác đã tư vấn ạ! Em đã xúc D610 rồi, nhưng ko xúc lens kit 24-120 mà lens khác. Sẽ sớm có hình giao lưu với các bác ạ! :)

Mới nhập hội Nikon với D610, góp vui với các bác!
D610 + 105N
http://2.pik.vn/201753907506-71e2-4df0-88e8-63659212f27f.jpg

dearboy2025
07-03-2017, 10:14 AM
Mới chuyển qua Nikon thấy khó chỉnh màu quá các bác, trước e xài Fuji màu gốc cực đẹp chỉ cần chỉnh sáng tối, contrast sơ sơ thôi là đẹp rồi...giờ xài Nikon ko biết chỉnh sao cho đẹp nữa...

D610 + Tokina 16-28
http://2.pik.vn/2017628e5dbb-342a-4bb5-8b69-78897c14eca0.jpg

taducanh
07-03-2017, 11:18 AM
Mới chuyển qua Nikon thấy khó chỉnh màu quá các bác, trước e xài Fuji màu gốc cực đẹp chỉ cần chỉnh sáng tối, contrast sơ sơ thôi là đẹp rồi...giờ xài Nikon ko biết chỉnh sao cho đẹp nữa...

D610 + Tokina 16-28
http://2.pik.vn/2017628e5dbb-342a-4bb5-8b69-78897c14eca0.jpg
Hậu kỳ FF và Nikon tốt hơn Fuji nhiều do file 14bit raw ko nén nên chứa nhiều dữ liệu. Bạn muốn ảnh jpge nikon ăn ngay thì xài mode d2x hay một số profile picture khác. Fuji theo mình ảnh hơi bị bệt màu tuy có profile film nhìn hay nhưng chỉ hợp streetlife chứ phong cảnh mấy màu fuji ko hợp cho lắm. Cứ làm quen với FF Nikon đi bạn sẽ thấy nó có nhiều picture profile đép lắm. Có cả profile XPro2, XT1, Velvia.... và profile mình có thể tự tạo riêng đươc.

dearboy2025
07-03-2017, 04:25 PM
Cảm ơn bác, em gà hậu kì nên xài Fuji toàn chơi Mì ăn liền thôi. Bác có cách set Picture profile cho Nik hay giả lập profile màu của Xpro2 như bác nói ko, có thể chia sẻ cách cho em ko ạ? :)

taducanh
07-03-2017, 07:38 PM
Cảm ơn bác, em gà hậu kì nên xài Fuji toàn chơi Mì ăn liền thôi. Bác có cách set Picture profile cho Nik hay giả lập profile màu của Xpro2 như bác nói ko, có thể chia sẻ cách cho em ko ạ? :)
Bác đưa mình email mình gửi cho mấy profile mà xài.

dearboy2025
07-03-2017, 08:06 PM
Bác đưa mình email mình gửi cho mấy profile mà xài.

dearboy2015@gmail.com
Thanks bác nhiều nhé. :)

kiennt83
08-03-2017, 09:51 AM
Gửi các bác bông hoa trên núi Bạch Mộc Lương:
https://c1.staticflickr.com/1/658/33256198426_d34f1da74c_b.jpg (https://flic.kr/p/SEJHau)DSC_0547 (https://flic.kr/p/SEJHau) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

tulaisky1
08-03-2017, 10:48 PM
https://c1.staticflickr.com/9/8357/29728776061_261313cfa3_k.jpg (https://flic.kr/p/Mi2Kov)Downtown0108 (https://flic.kr/p/Mi2Kov) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

Đây là chụp bằng Samyang 135 f2 à anh?

taducanh
09-03-2017, 09:53 AM
Đây là chụp bằng Samyang 135 f2 à anh?
Đâu 35f2D đó em. 135 anh mới lấy chưa kịp đi chụp vì bận. Mà quay MF 135 khó hơn 85 nhiều

kiennt83
09-03-2017, 09:58 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2813/33260370096_8a8416eebf_b.jpg (https://flic.kr/p/SF76fQ)DSC_0377| Lonely peach tree (https://flic.kr/p/SF76fQ) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

veostudio
09-03-2017, 10:23 AM
cảm giác đập hộp luôn lê tê phê. Chúc mừng bác :D

kiennt83
09-03-2017, 10:35 AM
https://c1.staticflickr.com/1/596/32919105680_288dda63e4_b.jpg (https://flic.kr/p/S9X2eA)DSC_0461| Keep on moving (https://flic.kr/p/S9X2eA) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

taducanh
09-03-2017, 10:38 AM
https://c1.staticflickr.com/1/337/31933379963_a57a63aa75_k.jpg (https://flic.kr/p/QDQVjB)Phố Đi Bộ (https://flic.kr/p/QDQVjB) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

tulaisky1
09-03-2017, 02:08 PM
Đâu 35f2D đó em. 135 anh mới lấy chưa kịp đi chụp vì bận. Mà quay MF 135 khó hơn 85 nhiều

thế này chắc phải chờ review của anh. Em cũng khoái 135 nhưng sợ nhất khoản MF với rung tay

Trần Duy Nghĩa
09-03-2017, 04:38 PM
Cvnjjgffjjjiokjgđthnnjkkkhgjkjb

kiennt83
09-03-2017, 04:52 PM
thế này chắc phải chờ review của anh. Em cũng khoái 135 nhưng sợ nhất khoản MF với rung tay

135mm lắp trên crop ng ta còn bắn được, fx thì sợ gì. Kiếm đc em ngon chụp cực nét, bokeh mịn.

taducanh
09-03-2017, 06:03 PM
135mm lắp trên crop ng ta còn bắn được, fx thì sợ gì. Kiếm đc em ngon chụp cực nét, bokeh mịn.

Samyang 135f2 thì nét cực nét luôn, hơn DC nikon nhiều, nó còn nét hơn con Zeiss 135 1.8 Sony nữa, bokeh thì con này nó không được mịn lắm và có hướng hơi gắt,gai nhưng bokeh tròn.
Thẩm Đức: Anh nói khó là vì chụp thằng cu nó cứ chạy ko cố định nên khoai, 85 mf lúc nó chạy dễ hơn hầu như có thể bắt kịp do gần, 135 nó xa hơn quay nó lúc chạy dof mỏng hụt quá. Chắc tại mới cầm nên chưa quen cương, đợi vài chục buổi quen tay chắc lại như 85 thoai

tulaisky1
10-03-2017, 09:27 AM
135mm lắp trên crop ng ta còn bắn được, fx thì sợ gì. Kiếm đc em ngon chụp cực nét, bokeh mịn.
Tks bác! tại Nikon mình 135 f2 đắt quá nên em tính ngó em này cho rẻ . chỉ ngại MF thì nhiều khi Nikon mình nó hơi khó lấy nét

Samyang 135f2 thì nét cực nét luôn, hơn DC nikon nhiều, nó còn nét hơn con Zeiss 135 1.8 Sony nữa, bokeh thì con này nó không được mịn lắm và có hướng hơi gắt,gai nhưng bokeh tròn.
Thẩm Đức: Anh nói khó là vì chụp thằng cu nó cứ chạy ko cố định nên khoai, 85 mf lúc nó chạy dễ hơn hầu như có thể bắt kịp do gần, 135 nó xa hơn quay nó lúc chạy dof mỏng hụt quá. Chắc tại mới cầm nên chưa quen cương, đợi vài chục buổi quen tay chắc lại như 85 thoai

bokeh con này hơi gắt à anh? mà anh chụp có thấy bị rung tay do tiêu cự dài tầm 1/250 trở xuống không ạ?

kiennt83
10-03-2017, 12:13 PM
D7k với 105 mm, tức tương đương tầm 150mm/FX (Mf) làm ví dụ ạ.
Chụp lúc cháu còn đang chơi đùa từ khoảng cách khoảng 15-20mm trong phòng hẹp.
Headshot.
https://c1.staticflickr.com/1/681/31567922242_7d7067ba6e_b.jpg (https://flic.kr/p/Q6xRtq)DSC_1000 (https://flic.kr/p/Q6xRtq) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

taducanh
10-03-2017, 02:46 PM
https://c1.staticflickr.com/3/2903/32540224783_9f81237bda_k.jpg (https://flic.kr/p/Rzta9k)Ao Dai (https://flic.kr/p/Rzta9k) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
11-03-2017, 10:32 PM
https://c1.staticflickr.com/1/776/32540231463_67af9d66b0_k.jpg (https://flic.kr/p/Rztc8v)Ao Dai (https://flic.kr/p/Rztc8v) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

kiennt83
14-03-2017, 09:04 AM
Hoa xuyến chi
https://c1.staticflickr.com/3/2897/33297811285_37b614a300_b.jpg (https://flic.kr/p/SJpZdz)DSC_0511 (https://flic.kr/p/SJpZdz) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
14-03-2017, 04:46 PM
Lễ hội hoa anh đào
https://c1.staticflickr.com/1/563/33278489512_e15fa38f0d_b.jpg (https://flic.kr/p/SGGXwy)DSC_0805 (https://flic.kr/p/SGGXwy) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
14-03-2017, 05:29 PM
https://c1.staticflickr.com/3/2818/33434267475_68be158391_h.jpg (https://flic.kr/p/SWtmTv)DSC_0849 (https://flic.kr/p/SWtmTv) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

dearboy2025
14-03-2017, 11:55 PM
không biết khá hơn chưa :(
Tokina 16-28
http://2.pik.vn/2017a34e036c-964e-4273-916e-9e260a25a602.jpg

dearboy2025
15-03-2017, 01:12 AM
http://2.pik.vn/20175a09111a-f5a7-4693-9571-46812adf0215.jpg

kiennt83
15-03-2017, 10:18 AM
Hoa anh đào trên đất Hà Thành
https://c1.staticflickr.com/4/3882/32620046873_aa7d288971_h.jpg (https://flic.kr/p/RGwgtg)DSC_0791 (https://flic.kr/p/RGwgtg) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
15-03-2017, 02:54 PM
Hoa anh đào
(Nikon 85 mm f2 AIS)
https://c1.staticflickr.com/4/3684/32608343404_8e33970452_b.jpg (https://flic.kr/p/RFuhrj)DSC_0920| Selfie with the Sakura (https://flic.kr/p/RFuhrj) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
15-03-2017, 03:51 PM
Nikon 85mm f2 AIS
https://c1.staticflickr.com/4/3932/33068531810_5115a435ae_h.jpg (https://flic.kr/p/So9Sqb)DSC_0929| Sakura (https://flic.kr/p/So9Sqb) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
16-03-2017, 11:46 AM
Tiếp tục với 85mm f2 AIS:
https://c1.staticflickr.com/3/2885/33339422081_d6df694d80_b.jpg (https://flic.kr/p/SN6fE6)DSC_0689| Old Nikonian man (https://flic.kr/p/SN6fE6) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

sw33tie
19-03-2017, 11:02 AM
Cho em hỏi nhanh. Em dân ngoại đạo trước giờ toàn PnS. Nhưng có thằng bạn thân muốn lên đời đang gạ em con D610 này và lens kit. Em muốn hỏi nếu gà như em mà chơi luôn ff có quá sức ko ạ :fear:

kiennt83
20-03-2017, 09:32 AM
Tiếp tục với huyền thoại Nikon 28mm f2.8 ais (1 trong những lens góc rộng nét tốt nhất của Nikon - Kenrockwells).
Chồi biếc
https://c1.staticflickr.com/4/3857/33491696036_a4f2ff14a4_b.jpg (https://flic.kr/p/T2xGp7)DSC_1054| Young green bud (Chồi biếc) (https://flic.kr/p/T2xGp7) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
20-03-2017, 09:33 AM
Cho em hỏi nhanh. Em dân ngoại đạo trước giờ toàn PnS. Nhưng có thằng bạn thân muốn lên đời đang gạ em con D610 này và lens kit. Em muốn hỏi nếu gà như em mà chơi luôn ff có quá sức ko ạ :fear:

D610 là 1 khởi đầu tốt, tại sao nếu có điều kiện không sử dụng xuất phát điểm tốt hơn?
Còn không hiểu từ quá sức của bác là như nào, sử dụng body Fx không khác gì với Dx bạn ạ. Làm quen cũng nhanh thôi. Còn những kỹ thuật và kiến thức khác học mới cần nhiều thời gian và kinh nghiệm.

kiennt83
20-03-2017, 09:48 AM
Lens kit thì mình chưa sử dụng nên không rõ. Tuy nhiên cũng đánh giá là tốt trong tầm giá.
Còn có điều kiện thì dùng fix cho chất lượng ảnh cao hơn lens zoom.

sw33tie
20-03-2017, 11:43 AM
D610 là 1 khởi đầu tốt, tại sao nếu có điều kiện không sử dụng xuất phát điểm tốt hơn?
Còn không hiểu từ quá sức của bác là như nào, sử dụng body Fx không khác gì với Dx bạn ạ. Làm quen cũng nhanh thôi. Còn những kỹ thuật và kiến thức khác học mới cần nhiều thời gian và kinh nghiệm.

Thanks bác. Ý em là chụp FX có cần phải để ý thêm nhiều chi tiết hơn để ra ảnh như ý ấy. Lens kit của D610 này là lens 24-120 f/4 N. Thằng bạn quảng cáo là ngon lắm, do nó ít dùng mới đẩy sang để dụ em.

kiennt83
20-03-2017, 02:07 PM
Thanks bác. Ý em là chụp FX có cần phải để ý thêm nhiều chi tiết hơn để ra ảnh như ý ấy. Lens kit của D610 này là lens 24-120 f/4 N. Thằng bạn quảng cáo là ngon lắm, do nó ít dùng mới đẩy sang để dụ em.
Lens đã mang chữ N tức có lớp tráng phủ Nano rồi chất lượng đảm bảo mà. 24-120 là tiêu cự đa dụng, tuy khẩu f4 hơi nhỏ nhưng nếu ở dải tiêu cự dài thì xóa phông cũng ổn. Lens mua cũng cũng hơn 10tr rồi. Ngon đấy bạn, nếu hàng ok, xuất xứ rõ ràng.

sw33tie
21-03-2017, 05:51 AM
Lens đã mang chữ N tức có lớp tráng phủ Nano rồi chất lượng đảm bảo mà. 24-120 là tiêu cự đa dụng, tuy khẩu f4 hơi nhỏ nhưng nếu ở dải tiêu cự dài thì xóa phông cũng ổn. Lens mua cũng cũng hơn 10tr rồi. Ngon đấy bạn, nếu hàng ok, xuất xứ rõ ràng.

Thực ra chuyện chất lượng với giá cả thì đây là bạn thân nên em không lo bác ạ. Em chỉ ngại khoản ko tận dụng được hết con D610 thôi. :huh:

Có lẽ em sẽ quất rồi học hỏi các bác dần dần. Em chủ yếu phục vụ gấu mẹ gấu con ở nhà, với thỉnh thoảng bắn phong cảnh hoa lá tí cho yêu đời. Thanks bác đã nhiệt tình comment ạ.

taducanh
21-03-2017, 11:39 AM
Thanks bác. Ý em là chụp FX có cần phải để ý thêm nhiều chi tiết hơn để ra ảnh như ý ấy. Lens kit của D610 này là lens 24-120 f/4 N. Thằng bạn quảng cáo là ngon lắm, do nó ít dùng mới đẩy sang để dụ em.

Theo mình ko nên mua con 24-120 N đó, con đó chụp ko được ngon với cái danh N. Thậm chí mình thấy nó chất lượng kém. Trước có ý định rước nó nhưng hôm đi Mộc Châu với cậu bạn mượn em nó xài 3 ngày với D610 thì thấy chất lượng ảnh nó kém cả con kit 28-70 của Sony A7 cũ mình đem theo hôm đó. Sau mình quất Sigma 24-105 Art thấy khác hẳn.

kiennt83
22-03-2017, 10:04 AM
Sàng Ma Sáo trường của em
https://c1.staticflickr.com/4/3952/32766755933_5c92ce68bd_b.jpg (https://flic.kr/p/RVubXP)DSC_0317 (https://flic.kr/p/RVubXP) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
23-03-2017, 11:01 AM
https://c1.staticflickr.com/4/3894/33172701395_08f1670712_b.jpg (https://flic.kr/p/SxmLpv)DSC_0208 (https://flic.kr/p/SxmLpv) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
23-03-2017, 11:05 AM
https://c1.staticflickr.com/1/580/32327349914_39619062d7_b.jpg (https://flic.kr/p/RfE7RY)DSC_0206 (https://flic.kr/p/RfE7RY) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

sw33tie
23-03-2017, 02:26 PM
Theo mình ko nên mua con 24-120 N đó, con đó chụp ko được ngon với cái danh N. Thậm chí mình thấy nó chất lượng kém. Trước có ý định rước nó nhưng hôm đi Mộc Châu với cậu bạn mượn em nó xài 3 ngày với D610 thì thấy chất lượng ảnh nó kém cả con kit 28-70 của Sony A7 cũ mình đem theo hôm đó. Sau mình quất Sigma 24-105 Art thấy khác hẳn.

Thanks bác. Kiểu gì em cũng lấy 24-120 N thôi, vì đây là mua thanh lý cho thằng bạn cả body+lens mà. Hiện tại em thấy khá ưng vì con này nhẹ, nhìn gọn gàng mà dải tiêu cự rộng. Để sau này em chụp cứng một chút xem thế nào, chứ bây giờ bác bảo Sigma 24-105 hơn ở chỗ nào chắc em chưa đủ trình nhìn ra ạ.

ryden
24-03-2017, 10:30 PM
Theo mình ko nên mua con 24-120 N đó, con đó chụp ko được ngon với cái danh N. Thậm chí mình thấy nó chất lượng kém. Trước có ý định rước nó nhưng hôm đi Mộc Châu với cậu bạn mượn em nó xài 3 ngày với D610 thì thấy chất lượng ảnh nó kém cả con kit 28-70 của Sony A7 cũ mình đem theo hôm đó. Sau mình quất Sigma 24-105 Art thấy khác hẳn.

bác có thể kể ít chi tiết không ngon chỗ nào không ạ, tại em cũng có ý định xúc em này, em cảm ơn bác trước ạ.

kiennt83
25-03-2017, 10:13 AM
Còn mùa nào cho em
(Nikon 28mm f2.8 ais)
https://c1.staticflickr.com/3/2883/33494725091_f5ee47af70_b.jpg (https://flic.kr/p/T2PdQc)[/url] [url=https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/] (https://flic.kr/p/T2PdQc)

phanhung
25-03-2017, 03:10 PM
bác có thể kể ít chi tiết không ngon chỗ nào không ạ, tại em cũng có ý định xúc em này, em cảm ơn bác trước ạ.

Thì bác qua thớt 24-120 xem ấy!..
Lens này cả em Sigma thấy sao saoấy..Thấy có người mua chụp đẹp còn có ảnh thì thấy phát chán! Tệ hơn Kít còi..
Nói chung zoom dài thì ko hay..

So 2 em này nghỉ mua 70-200 F4 ngon hơn..

petertruong83
25-03-2017, 04:02 PM
Con 24120 thật sự thì em thấy nó không nét... nó soft soft sao đó... em không thấy vậy khi sài 24105(canon) con sigma coi vậy chứ chụp ngon... ảnh nét...nếu được thì bác chủ múc sig 24105mm

blurrist
25-03-2017, 05:16 PM
Các bác mà chê nữa là em rao bán lens này.

kiennt83
25-03-2017, 08:24 PM
Có bác cũng chê 80-200 hay soft (tức không nét) ạ.
Vậy em xin up vài cái ảnh đời 3
Vài chiếc lá...
https://c1.staticflickr.com/4/3847/33483666052_6478f59a99_b.jpg (https://flic.kr/p/T1Qxn7)[/url] [url=https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/] (https://flic.kr/p/T1Qxn7)

kiennt83
25-03-2017, 08:25 PM
https://c1.staticflickr.com/4/3764/33639861485_4971d5808c_b.jpg (https://flic.kr/p/TfD5PP)

dearboy2025
25-03-2017, 10:36 PM
các bác chê lens N nhiều quá, em xài 105N mà vẫn không nét đây :))
http://2.pik.vn/20173fc7af1a-497d-45ca-ac6e-ec4dfd0ae195.jpg

dearboy2025
26-03-2017, 10:44 PM
Tiếp tục với lens 105N macro

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/17390594_1034750270002658_3469911329024126132_o.jp g?oh=18a03ebcc287642c9050b2ba22932130&oe=596E8101

sw33tie
27-03-2017, 05:40 AM
Các bác mà chê nữa là em rao bán lens này.

Hì em thấy các bác ấy cũng có người khen người chê mà. Em là lính mới thì thấy ưu điểm nhất của lens này là dải tiêu cự rộng và độ gọn nhẹ, hợp với travel. Về chất lượng thì em ko dám nhận xét nhiều, nhưng em nghĩ ở những điều kiện cần lớp nano coating của lens N thì có vẫn ngon hơn, nếu ko hóa ra Nikon quảng cáo bậy à. Thêm nữa là hàng của Nikon thì vẫn tương thích tốt với body Nikon hơn một chút đúng ko ạ. :beer_smile:

dearboy2025
28-03-2017, 11:04 AM
Đắng lòng chụp chim bằng 105, đã để chế độ DX (crop 1.5) rồi về nhà còn crop ~ 100% :)))))))))))

https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/17620390_1036456823165336_166024725374713905_o.jpg ?oh=711711d318b6007c4ae119f5029418a4&oe=596E5472

dearboy2025
29-03-2017, 04:59 PM
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17523459_1036844676459884_1478115114945736478_n.jp g?oh=155e9e0834c157865b5132b200f63dcb&oe=596B9C85

dearboy2025
29-03-2017, 11:44 PM
http://2.pik.vn/201770d3a927-f2e4-4be8-aa94-ac406eb09904.jpg

dearboy2025
30-03-2017, 04:32 PM
D610 giờ vắng quá nhỉ :(

http://2.pik.vn/20177bacde85-5791-42a1-8cc0-676bdbf98b90.jpg

dearboy2025
31-03-2017, 10:24 PM
http://2.pik.vn/2017f399925c-6f54-4691-bcb3-9590bb5a5993.jpg

kiennt83
01-04-2017, 02:21 PM
https://c1.staticflickr.com/4/3817/32938073213_c640324ec4_b.jpg (https://flic.kr/p/SbCeC2)

kiennt83
01-04-2017, 02:23 PM
https://c1.staticflickr.com/4/3670/32938070093_e1498fa066_b.jpg (https://flic.kr/p/SbCdGe)

kiennt83
01-04-2017, 06:26 PM
Flower
(Nikon 55mm f2.8 ais micro)
https://c1.staticflickr.com/4/3837/32928245714_3704171896_b.jpg (https://flic.kr/p/SaKSfo)

dearboy2025
03-04-2017, 12:01 AM
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/17635443_1040067866137565_3709120290656630807_o.jp g?oh=9ec81c2c853caabc72bb0b7ba33ac23b&oe=594E2F07

dearboy2025
04-04-2017, 10:57 AM
Trên hồ Tuyền Lâm

https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/17637221_1041133019364383_596710784225546872_o.jpg ?oh=1240873fee1d383b955f242b97738b9d&oe=59597BEA

traxanhhaido
04-04-2017, 11:05 PM
Chào các bác,

Tuần sau em 1 mình lặn lội lên TPHCM mua máy ở khanhlong ạ. Có bác nào đẹp trai giúp em test máy với lens với ạ, em mời cafe ạ.

Em xin cảm ơn ạ.

dearboy2025
05-04-2017, 12:46 AM
Chào các bác,

Tuần sau em 1 mình lặn lội lên TPHCM mua máy ở khanhlong ạ. Có bác nào đẹp trai giúp em test máy với lens với ạ, em mời cafe ạ.

Em xin cảm ơn ạ.
Theo em máy mới thì cứ quất thôi khỏi lăn tăn ạ

traxanhhaido
05-04-2017, 07:36 AM
Theo em máy mới thì cứ quất thôi khỏi lăn tăn ạ

em ko biết test, sợ mua về nhưng gặp lỗi vặt ời lại chạy tới chạy lui ạ

dearboy2025
11-04-2017, 08:59 AM
"Butterfly kiss"
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/17835151_1046631005481251_8755354289279922275_o.jp g?oh=4f50c9d4b18bb35bfc3f0b90e405bf5c&oe=59548119

sw33tie
13-04-2017, 12:00 PM
"Butterfly kiss"
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/17835151_1046631005481251_8755354289279922275_o.jp g?oh=4f50c9d4b18bb35bfc3f0b90e405bf5c&oe=59548119

The kiss of Death :food_smile:

dearboy2025
16-04-2017, 10:10 PM
Now I see you :)

https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/17917523_1050146941796324_2075642260099328335_o.jp g?oh=424dee719a1208ae55f2868be6d55ba3&oe=598BC80D

dearboy2025
19-04-2017, 11:00 PM
VÕ sĩ boxing
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/17972201_1050545025089849_596732444542260305_o.jpg ?oh=2067e641df0c52d0a52dbb60cde7a184&oe=594C756A

Topic dạo này sao có mình em solo vậy nhỉ :(

dearboy2025
22-04-2017, 12:37 PM
Phượng tím
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/17990567_1054140741396944_3016489634553470071_o.jp g?oh=3eab1489ac3bca50744b85be5f0ccdcd&oe=59863B5A

sw33tie
25-04-2017, 01:30 PM
Có bác nào dùng D610 với Ni 35 1.8 FX ko ạ? Em đang định thử con prime 35 mà hết tiền nên nhắm con này ạ.

Duy Nam
26-04-2017, 07:50 PM
em ko biết test, sợ mua về nhưng gặp lỗi vặt ời lại chạy tới chạy lui ạ

máy mới thì chắc ko có lỗi vặt gì đâu bác, e cũng mua máy mới ở khánh long, nếu có thì là do ............... bác xui thôi :)))

blackmoon113
26-04-2017, 10:40 PM
em đang định nâng cấp từ body d3000 :)) sắp bước vào đại gia đình 610 rồi

dearboy2025
27-04-2017, 10:13 AM
Đường Lang quyền
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/18192659_1057137484430603_1910669879844978493_o.jp g?oh=8d0da8ba4b1212008a2f8c716302813b&oe=59C121A6

dearboy2025
28-04-2017, 10:47 PM
Một góc Thanh Xá
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/18155980_1058553077622377_8364792051472407681_o.jp g?oh=b5ca78d9c612fc65ed98b4b2c180f9f3&oe=59912A7C

blackmoon113
29-04-2017, 08:57 PM
bác hậu kì đẹp quá ạ

blackmoon113
29-04-2017, 08:58 PM
Một góc Thanh Xá
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/18155980_1058553077622377_8364792051472407681_o.jp g?oh=b5ca78d9c612fc65ed98b4b2c180f9f3&oe=59912A7C

lens gì đó bác, ảnh đẹp quá

dearboy2025
29-04-2017, 11:34 PM
lens gì đó bác, ảnh đẹp quá

Lens 105 macro ạ! Em hậu kì là gà nhất đó bác...kéo sơ sơ đại đại chứ ko có quy tắc gì hết :(((
--------------------
Góc khác của đồi Thanh Xá
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/18156798_1059037557573929_4323412596314559484_o.jp g?oh=9957105c1ba2163c743bd5c260dc3926&oe=5977F881

dearboy2025
01-05-2017, 06:13 PM
E ấp
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/18209094_1060269280784090_6360349102676657133_o.jp g?oh=a868a72390e7102fe8bf22e7e9d74c1e&oe=5975E3C3

dearboy2025
03-05-2017, 10:46 PM
Hoàng hôn cầu Bình Lợi
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/18193280_1061762277301457_7292323115152734168_o.jp g?oh=d5c7ffd9a422efbef7e5bfc5cf6a972c&oe=59B6F255

dearboy2025
07-05-2017, 04:33 PM
http://2.pik.vn/20178a3e6e32-33b9-4139-8d78-14053cb6e1be.jpg

dearboy2025
07-05-2017, 10:59 PM
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18342417_1064390780371940_1886745123193254118_n.jp g?oh=db51ba2de70bd3bb2f8017c459815f57&oe=59C2A23B

kiennt83
08-05-2017, 02:31 PM
Shooting
(Ảnh gốc với Nikon 105mm f2.5 ais)
https://c1.staticflickr.com/5/4181/34484883545_ba933dfa48_b.jpg (https://flic.kr/p/Uxj3rF)DSC_3512| Shooting (https://flic.kr/p/Uxj3rF)

dearboy2025
09-05-2017, 12:14 PM
Shooting
(Ảnh gốc với Nikon 105mm f2.5 ais)
https://c1.staticflickr.com/5/4181/34484883545_ba933dfa48_b.jpg (https://flic.kr/p/Uxj3rF)DSC_3512| Shooting (https://flic.kr/p/Uxj3rF)

Ảnh gốc mà màu đẹp quá bác
-----------------
http://2.pik.vn/201709c3c9aa-6b2d-4383-98fc-f927b65eff71.jpg

sw33tie
09-05-2017, 12:59 PM
Ảnh gốc mà màu đẹp quá bác
-----------------
http://2.pik.vn/201709c3c9aa-6b2d-4383-98fc-f927b65eff71.jpg

Bác hay đi chụp phong cảnh mà lại solo con 105 nhỉ :holiday:

kiennt83
09-05-2017, 04:32 PM
Ảnh gốc mà màu đẹp quá bác
-----------------
http://2.pik.vn/201709c3c9aa-6b2d-4383-98fc-f927b65eff71.jpg

Ảnh gốc bác ạ, trong phần EXIF đủ thông tin mà (link flickr).
Thanks bác đã có lời khen.
Ảnh phơi sáng của bác cũng rất đẹp. Tuy nhiên có vẻ như ảnh rất lớn nên chi tiết đang bị nén lại bác ạ. Do cảm biến của D610 size lớn quá. Nên đôi khi mpx thấp đôi khi lại là lợi thế khi kết xuất ảnh với khuôn hình vừa màn hình ạ. Em không biết có đúng hay không.

kiennt83
09-05-2017, 04:35 PM
Xin kéo thớt tiếp bằng lens MF cùi ạ, ảnh chỉ kéo sáng do chụp lúc khá tối.
Tưởng bị mất chi tiết hóa ra lại có vẻ xem được.
Nikon 50mm f/1.4 AI
https://c1.staticflickr.com/5/4155/34462114505_aff1b6195b_h.jpg

dearboy2025
09-05-2017, 11:53 PM
Bác hay đi chụp phong cảnh mà lại solo con 105 nhỉ :holiday:
Đâu có bác... ảnh trên e chụp bằng lens góc rộng 16-28mm chứ 105 thì đứng đâu mà lấy góc như vậy đc :((((((((((((

Ảnh gốc bác ạ, trong phần EXIF đủ thông tin mà (link flickr).
Thanks bác đã có lời khen.
Ảnh phơi sáng của bác cũng rất đẹp. Tuy nhiên có vẻ như ảnh rất lớn nên chi tiết đang bị nén lại bác ạ. Do cảm biến của D610 size lớn quá. Nên đôi khi mpx thấp đôi khi lại là lợi thế khi kết xuất ảnh với khuôn hình vừa màn hình ạ. Em không biết có đúng hay không.

Em thuòng lấy ảnh từ fb hoặc pik nên nó đã resize vừa màn hình sẵn rồi.... để hôm nào rảnh thử up 2 cái so sánh xem sao :)
cơ mà thỉnh thoảng hậu kì cũng gặp mấy tấm nó cứ bệt bệt, kéo sao nó cũng bệt mà chưa biết khgacs phục bác ạ :9
-------------------
http://2.pik.vn/2017cc26bcf6-9af3-44e5-8c73-52f81c8ac34b.jpg

kiennt83
10-05-2017, 11:40 AM
Bác thử kết xuất theo file nhỏ hơn xem sao.
Thử với iso 2000 các bác có thấy chấp nhận được không ạ:
https://c1.staticflickr.com/5/4183/34569916625_3df14febca_k.jpg

dearboy2025
12-05-2017, 01:39 AM
^
^
ISO2000 ngon đấy chứ bác :)
----------
Thu nhỏ chút thì như này, thấy ko khác gì mấy nhỉ
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/18451556_1067138420097176_848277340299483497_o.jpg ?oh=e3adbde6ea5a17ef2e1181ac76c1f021&oe=59B023B6

kiennt83
12-05-2017, 08:29 AM
Chân dài 8x vừa về ạ:
https://c1.staticflickr.com/5/4155/34208519730_be10eafd65_k.jpg

kiennt83
12-05-2017, 10:33 AM
Sen đầu hạ
https://c1.staticflickr.com/5/4165/34473787371_23b4a35204_k.jpg

dearboy2025
12-05-2017, 05:42 PM
http://2.pik.vn/2017c231f9c2-6175-40d7-9a6c-c9b8d2d7d032.jpg

kiennt83
15-05-2017, 09:44 AM
Đâu có bác... ảnh trên e chụp bằng lens góc rộng 16-28mm chứ 105 thì đứng đâu mà lấy góc như vậy đc :((((((((((((


Em thuòng lấy ảnh từ fb hoặc pik nên nó đã resize vừa màn hình sẵn rồi.... để hôm nào rảnh thử up 2 cái so sánh xem sao :)
cơ mà thỉnh thoảng hậu kì cũng gặp mấy tấm nó cứ bệt bệt, kéo sao nó cũng bệt mà chưa biết khgacs phục bác ạ :9
-------------------
http://2.pik.vn/2017cc26bcf6-9af3-44e5-8c73-52f81c8ac34b.jpg

Ảnh này đẹp quá, lúc xem crop 100% có vẻ ổn hơn. Khi up lên hình fb ảnh nó giảm chất lượng xuống rồi bác. Em đang tìm cách kết xuất để tối ưu khi xem ảnh.
P.S cái sunstar ảnh này ngộ quá bác nhỉ ; )

kiennt83
15-05-2017, 02:00 PM
Kéo thớt lên với 300mm từ 75-300mm rất cổ
Tuổi hồng thơ ngây
https://c1.staticflickr.com/5/4181/33855502613_2686624100_k.jpg

dearboy2025
15-05-2017, 11:34 PM
Ảnh này đẹp quá, lúc xem crop 100% có vẻ ổn hơn. Khi up lên hình fb ảnh nó giảm chất lượng xuống rồi bác. Em đang tìm cách kết xuất để tối ưu khi xem ảnh.
P.S cái sunstar ảnh này ngộ quá bác nhỉ ; )

Ảnh này em ghép 5 tấm HDR nên nó ra sunstar như vậy đó bác, còn 1 tấm bình thường thì sunstar nó dài chứ ko cụt cụt như vậy...chả hiểu sao nữa mà e cũng chưa biết cách fix nên để vậy luôn! :))
https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/18449726_1069695403174811_3650978653343791717_o.jp g?oh=b06d23b0f45fa06cb9a0347cf29e2cd9&oe=59B0A660

kiennt83
18-05-2017, 09:08 AM
Em còn chưa biết chụp HDR hay Panorama ghép nữa, trình shop không có nên cứ shot 1 thôi:
https://c1.staticflickr.com/5/4171/34503304612_358aa99d8a_k.jpg

sw33tie
18-05-2017, 10:53 AM
Em còn chưa biết chụp HDR hay Panorama ghép nữa, trình shop không có nên cứ shot 1 thôi:
https://c1.staticflickr.com/5/4171/34503304612_358aa99d8a_k.jpg (https://flic.kr/p/UyWsoh)DSC_4143| Snapshot (https://flic.kr/p/UyWsoh) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr
Đừng nói với em là ảnh này là jpeg từ máy nhé bác :holiday:

comdien
21-05-2017, 11:04 PM
motoshow 2017.

https://c1.staticflickr.com/5/4191/34640047486_47c7294896_b.jpg

comdien
21-05-2017, 11:10 PM
https://c1.staticflickr.com/5/4189/33838425034_b1f9afe46b_b.jpg

kiennt83
22-05-2017, 02:40 PM
Đừng nói với em là ảnh này là jpeg từ máy nhé bác :holiday:
Chuẩn jpeg bác ạ, có can thiệp chút LR để làm tối góc đồng thời nổi chủ thể hơn. Chứ em cực ít khi chụp raw, hầu như fulltime jpeg.
Nhưng chụp thử raw thấy can thiệp có vẻ tốt hơn đến ảnh.

sw33tie
22-05-2017, 05:13 PM
Chuẩn jpeg bác ạ, có can thiệp chút LR để làm tối góc đồng thời nổi chủ thể hơn. Chứ em cực ít khi chụp raw, hầu như fulltime jpeg.
Nhưng chụp thử raw thấy can thiệp có vẻ tốt hơn đến ảnh.

Nếu đúng jpeg thì công nhận lens của bác lên màu đẹp thật, nhìn nước da đẹp ghê. Còn chụp raw thì chỉnh được nhiều thứ và kéo được nhiều nấc hơn jpeg bác à, nhưng mà chụp như bác chắc ảnh không cần cứu gì nữa nên khỏi cần raw :14:

comdien
31-05-2017, 12:29 AM
https://c1.staticflickr.com/5/4225/34889111146_ceaefb8220_b.jpg

kiennt83
31-05-2017, 02:46 PM
Up tiếp với cơm nóng ạ.
Hoàng yến dưới nắng vàng
(vs Nikon 75-300mm cùi bắp)https://c1.staticflickr.com/5/4223/34874726861_e87465039c_k.jpg (https://flic.kr/p/V8L6ha)DSC_4779| Cassia fistula (https://flic.kr/p/V8L6ha) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

Tô Mạnh
06-06-2017, 10:34 PM
https://c1.staticflickr.com/5/4279/35098478606_a1741b301e_c.jpg (https://flic.kr/p/VtwSSS)0DSC_5786 (https://flic.kr/p/VtwSSS) by Tô Mạnh Art (https://www.flickr.com/photos/128801312@N02/), trên Flickr

Tô Mạnh
06-06-2017, 10:43 PM
https://c1.staticflickr.com/5/4253/34328610093_341bca4c5e_c.jpg (https://flic.kr/p/Uiv6MP)0DSC_6161 (https://flic.kr/p/Uiv6MP) by Tô Mạnh Art (https://www.flickr.com/photos/128801312@N02/), trên Flickr

Tô Mạnh
06-06-2017, 10:44 PM
https://c1.staticflickr.com/5/4264/35098657146_aeaf8d848a_c.jpg (https://flic.kr/p/VtxMX9)0DSC_6184 (https://flic.kr/p/VtxMX9) by Tô Mạnh Art (https://www.flickr.com/photos/128801312@N02/), trên Flickr

comdien
06-06-2017, 11:31 PM
https://c1.staticflickr.com/5/4189/34680590065_c784d9349d_b.jpg

comdien
22-06-2017, 11:31 PM
https://c1.staticflickr.com/5/4155/33870840553_4801b728ee_b.jpg

comdien
22-06-2017, 11:32 PM
https://c1.staticflickr.com/5/4178/34295835930_b9441c41d9_b.jpg

heart_dragon
26-06-2017, 05:14 PM
dạo này room vắng quá.... có AE nào dự định off D610 hok nà ?

kiennt83
20-07-2017, 04:25 PM
Up cho thớt nhé.
Sự lựa chọn tốt để khởi đầu FF, anh em có ý mua thì không cần lăn tăn.

https://farm5.staticflickr.com/4326/35175176763_1e36c769a2_h.jpg Next to the bamboo by Kien Nguyen, on Flickr

lampn80
31-07-2017, 03:22 PM
https://farm5.staticflickr.com/4317/36281023585_a748328f4a_z.jpg (https://flic.kr/p/Xh2Jip)DSC_9396_1 (https://flic.kr/p/Xh2Jip) by Phan Lam (https://www.flickr.com/photos/lampn/), on Flickr

kiennt83
08-08-2017, 03:11 PM
Bphone II ra rồi, anh em mua chưa?
https://farm5.staticflickr.com/4394/36269004082_90f9ccd47a_k.jpg DSC_6275| With Bphone mark I by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
10-08-2017, 01:18 PM
Sunshine
#DOF
https://farm5.staticflickr.com/4359/36426757726_2bcbadbd2b_k.jpg

Prince23
10-08-2017, 01:26 PM
Sunshine
#DOF
https://farm5.staticflickr.com/4359/36426757726_2bcbadbd2b_k.jpg (https://flic.kr/p/XuUDZ1)DSC_6278| Sunshine (https://flic.kr/p/XuUDZ1) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr
Đứng gần quá rung tay hay sao lấy nhầm nét vô tóc ngay mang tai rồi.

kiennt83
10-08-2017, 02:50 PM
Đứng gần quá rung tay hay sao lấy nhầm nét vô tóc ngay mang tai rồi.

Em test xem DOF dư nào cùng với ngược sáng, lấy nét vào má cũng có thể bé đó xinh quá cũng run tay nữa, hehe.
"Độ sâu trường ảnh thường chiếm khoảng 1/3 ở phía trước và 2/3 phía sau"

Khi áp sát dư này, lại mở khẩu max f/1.4 nên DOF cực mỏng quá.
Tuy nhiên ở ảnh chụp xa hơn, DOF dầy hơn rất nhiều.
Cụ thể f/1.4 ở ảnh này:
https://farm5.staticflickr.com/4319/35264501213_2dc39b6dd6_k.jpg

kiennt83
10-08-2017, 03:06 PM
Ở 35mm f/1.4
Ở khoảng cách 40 cm, Depth of Field ~1 cm, còn ở khoảng cách 30cm Depth of Field 0,55 cm :bb:

Focal length (mm)
Selected f-stop
Subject distance
40

Calculate
Subject distance 40 cm
Depth of field
Near limit 39.5 cm
Far limit 40.5 cm
Total 1.01 cm

Nguồn: http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Do vậy ảnh trên làm chủ DOF có vẻ khó với em, tiếp cận chủ thể chỉ trong khoảng 3-40 cm :8:

kiennt83
11-08-2017, 09:48 AM
https://farm5.staticflickr.com/4424/35658905984_537b3a03b4_b.jpg
Before the rain

Soi Gia
12-08-2017, 10:49 PM
https://farm5.staticflickr.com/4441/36482313485_5beed39e3c_b.jpg (https://flic.kr/p/XzPoLV)TNS_3500a (https://flic.kr/p/XzPoLV) by Toan Nguyen (https://www.flickr.com/photos/121661858@N08/), trên Flickr

Em điểm danh!!!

kiennt83
18-08-2017, 09:28 AM
Kéo thớt, dạo này anh em đi vắng quá:
XE HOA
https://farm5.staticflickr.com/4352/36234091220_38a503926c_b.jpg
DSC_6614[/url] by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

lampn80
18-08-2017, 03:06 PM
Ảnh ông em em :D
https://farm5.staticflickr.com/4354/35785874294_451cc82242_k.jpg (https://flic.kr/p/WwgXEE)_DSC6160_LR_MIT (https://flic.kr/p/WwgXEE) by Phan Lam (https://www.flickr.com/photos/lampn/), on Flickr

kiennt83
12-09-2017, 12:32 PM
Turn around
https://farm5.staticflickr.com/4333/36332955633_786cea105f_k.jpg Kien Nguyen, on Flickr

kiennt83
18-09-2017, 02:43 PM
https://farm5.staticflickr.com/4401/37146354865_138895fa21_h.jpg

DSC_7526 by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
20-09-2017, 11:16 AM
Up kéo thớt nhé, cho anh em không phải lăn tăn khi lựa chọn body
https://farm5.staticflickr.com/4441/37187958305_16546f4d86_h.jpg
DSC_7561| Turn around by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
20-09-2017, 03:24 PM
https://farm5.staticflickr.com/4346/36063439133_4186a8d2a8_h.jpg
DSC_7226| Huyen My by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

Jin_Bao
22-09-2017, 06:08 PM
Có anh em nào có thể chỉ em cách chỉnh view được sáng tối trong phần live view không ạ ? Em thử trên các body D810 và 750 thì lại thấy làm được .

taducanh
25-09-2017, 10:19 PM
Lâu mới vào lại thấy box vẫn đìu hii quá. Sắp sửa bỏ D610 về lại với Sony rồi.
https://farm5.staticflickr.com/4465/37409397305_aa4277e5b7_k.jpg (https://flic.kr/p/YZJWuH)_DSC5992 (https://flic.kr/p/YZJWuH) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
25-09-2017, 10:23 PM
Trận đấu đầu tiên của cậu cả nhà
https://farm5.staticflickr.com/4380/37411538375_b33d29ae11_k.jpg (https://flic.kr/p/YZVUXH)Ken First Soccer Match (https://flic.kr/p/YZVUXH) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

taducanh
27-09-2017, 12:28 PM
https://farm5.staticflickr.com/4388/36600011063_73faef03bd_k.jpg (https://flic.kr/p/XLdCav)Ken First Soccer Match (https://flic.kr/p/XLdCav) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

lovemycountry
01-10-2017, 10:06 AM
https://farm5.staticflickr.com/4414/37217560616_0c267a00b7_z.jpg (https://flic.kr/p/YGMJ8A)

tuyentien88
24-11-2017, 09:35 AM
các bác xài có bị lỗi bụi hay dầu trên d610 ko ạ? Em đang suy nghĩ nâng cấp lên d600 hoặc d610 từ d7100

kiennt83
24-11-2017, 10:55 AM
Không có đâu bác yên tâm mua dùng.
Hoặc nếu có cũng không phải là vấn đề lớn, ra shop thậm chí họ làm free cho bác cái bụi đó (nếu có), thậm chí body nào cũng bị bụi nếu thay lens thường xuyên.

lovemycountry
24-11-2017, 12:09 PM
D600 nghe nói tầm 10k hay 20k trở lên thì hết bị bụi, dầu. Mua D610 thì hoàn toàn yên tâm ko bị lỗi đó đâu.

apple8x
21-01-2018, 02:10 PM
em mới gia nhập hôi.
bác nào hay đi chụp ới em với nhé.

https://farm5.staticflickr.com/4699/39775808902_786a58415e_c.jpg

kiennt83
19-05-2018, 03:18 PM
https://farm1.staticflickr.com/977/41291654095_cc0c38317c_k.jpg (https://flic.kr/p/25UNwbB)DSC_7663| Trước cơn mưa tới (https://flic.kr/p/25UNwbB) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
19-05-2018, 06:45 PM
Đôi khi nhìn những thứ này thật dễ chịu
https://farm1.staticflickr.com/944/40101890170_32b0d7c35e_k.jpg (https://flic.kr/p/246EEPu)DSC_6763| Film camera (https://flic.kr/p/246EEPu) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
20-05-2018, 08:02 AM
https://farm1.staticflickr.com/945/42209131231_a53e53903e_k.jpg (https://flic.kr/p/27iSQaV)DSC_7660 (https://flic.kr/p/27iSQaV) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
24-05-2018, 09:20 PM
https://farm1.staticflickr.com/977/28450257628_e3d34c4311_k.jpg (https://flic.kr/p/Km41pf)DSC_7884 (https://flic.kr/p/Km41pf) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
28-05-2018, 08:58 AM
https://farm1.staticflickr.com/967/27453705807_7a8ee646f2_k.jpg (https://flic.kr/p/HPZqgi)Night (https://flic.kr/p/HPZqgi) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
30-05-2018, 07:30 AM
https://farm2.staticflickr.com/1749/28556921848_04e1ae91ff_k.jpg (https://flic.kr/p/KvtFXw)Lotus (https://flic.kr/p/KvtFXw) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
02-06-2018, 04:42 PM
https://farm1.staticflickr.com/878/42454926872_b7fda219a6_k.jpg (https://flic.kr/p/27FAADN)Café sáng thứ Bảy (https://flic.kr/p/27FAADN) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
04-06-2018, 05:32 PM
https://farm1.staticflickr.com/881/28612241578_1246c9cad1_k.jpg (https://flic.kr/p/KAndzY)Sunset on Thanglong highway (https://flic.kr/p/KAndzY) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
06-06-2018, 09:13 AM
https://farm1.staticflickr.com/955/41130648885_5c4da6553b_k.jpg (https://flic.kr/p/25EzjWH)Chùa Đa Sỹ (https://flic.kr/p/25EzjWH) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
07-06-2018, 09:54 AM
https://farm1.staticflickr.com/830/42073722931_c7328145dd_k.jpg (https://flic.kr/p/276UQ14)DSC_7244 (https://flic.kr/p/276UQ14) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
08-06-2018, 12:26 PM
https://farm2.staticflickr.com/1730/41764101635_f3192ef49d_k.jpg (https://flic.kr/p/26CxWnR)Nắng sớm bên ô cửa (https://flic.kr/p/26CxWnR) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
09-06-2018, 10:16 AM
https://farm1.staticflickr.com/798/39104317070_4692a8ce61_k.jpg (https://flic.kr/p/22zvR6h)DSC_4053 Leaves (https://flic.kr/p/22zvR6h) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
13-06-2018, 11:36 AM
https://farm1.staticflickr.com/880/42767807091_dad2ce5251_k.jpg (https://flic.kr/p/28afc3k)Có mùa vàng dải lối em đi (https://flic.kr/p/28afc3k) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
15-06-2018, 12:22 PM
https://farm1.staticflickr.com/880/27939604317_5e0331a489_k.jpg (https://flic.kr/p/JyVLXP)Peaceful (https://flic.kr/p/JyVLXP) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
21-06-2018, 11:22 PM
https://farm2.staticflickr.com/1840/42216673244_d2bbce1dad_k.jpg (https://flic.kr/p/27jxu9C)It's time (https://flic.kr/p/27jxu9C) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
29-06-2018, 05:53 PM
https://farm1.staticflickr.com/833/43012286602_12f07b2a1e_b.jpg (https://flic.kr/p/28wRdhj)Colorful (https://flic.kr/p/28wRdhj) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

kiennt83
30-06-2018, 07:57 PM
https://farm1.staticflickr.com/843/28233339087_0108d19a14_b.jpg (https://flic.kr/p/K1Tf5p)Skyline (https://flic.kr/p/K1Tf5p) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

taducanh
03-07-2018, 12:50 AM
Máy đã bán, nửa năm rồi ko được chụp choẹt
https://farm5.staticflickr.com/4442/37219009706_7fefc5672a_k.jpg (https://flic.kr/p/YGV9TU)Ken First Soccer Match (https://flic.kr/p/YGV9TU) by Ta Duc Anh (https://www.flickr.com/photos/taducanh/), trên Flickr

phucphamh
06-07-2018, 11:33 AM
Lần đầu tiên ghé topic

D610 + 85 f/1.8D

https://i.imgur.com/okz5OBJ.jpg?1

phucphamh
14-07-2018, 02:27 PM
https://i.imgur.com/lVaq5lL.jpg?1

kiennt83
15-07-2018, 08:28 PM
https://farm2.staticflickr.com/1789/43179936202_43116c7dab_b.jpg (https://flic.kr/p/28MEsEE)Vạt nắng cuối chiều (https://flic.kr/p/28MEsEE) by Kien Nguyen (https://www.flickr.com/photos/147069827@N06/), on Flickr

jmixhp18
18-07-2018, 08:45 AM
Lần đầu tiên ghé topic

D610 + 85 f/1.8D

https://i.imgur.com/okz5OBJ.jpg?1

Chào bác ạ, ảnh đẹp quá ạ. Chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội đc sở hữu 1 e đẹp ntn ạ. (D610)

petertruong83
03-09-2018, 09:09 AM
ko hiểu vì sao mà lightroom ko nhập file d610 vào được... có bác nào gặp tình trạng như em ko

Trước đó e edit d850 trong lr đc

phucphamh
06-09-2018, 10:35 AM
Chào bác ạ, ảnh đẹp quá ạ. Chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội đc sở hữu 1 e đẹp ntn ạ. (D610)

E đẹp? nghĩa bóng hay đen đây bác, hehe.


https://i.imgur.com/VSoC5i7.jpg?1

Hoang Son
22-10-2018, 02:13 PM
Em mới rước được, test thử với Sigma 70-200:
https://farm2.staticflickr.com/1914/44763227864_137a37d065_k.jpg (https://flic.kr/p/2bczf7L)Phung noc (https://flic.kr/p/2bczf7L) by Son Hoang (https://www.flickr.com/photos/126312985@N02/), trên Flickr

Hoang Son
22-10-2018, 02:14 PM
Trang trí hình chim Phượng hoàng trên nóc Diên Thọ Chính Điện - Hoàng thành Huế:
https://farm2.staticflickr.com/1973/44574687195_24e1cc2ce8_k.jpg (https://flic.kr/p/2aUUVxz)Phung goc mai 2 (https://flic.kr/p/2aUUVxz) by Son Hoang (https://www.flickr.com/photos/126312985@N02/), trên Flickr

thang789
23-10-2018, 02:26 PM
Chả có D610, có mỗi con D600 theo mình 4 năm ròi :) up vài pic gửi các bác
https://farm2.staticflickr.com/1914/43096158310_2ab44d300a_c.jpg (https://flic.kr/p/28Eg5qf)DSC_0708 (https://flic.kr/p/28Eg5qf) by Trứng muối (https://www.flickr.com/photos/trungmuoi89/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1944/44017359035_ac3a188720_c.jpg (https://flic.kr/p/2a4Etin)DSC_0688 (https://flic.kr/p/2a4Etin) by Trứng muối (https://www.flickr.com/photos/trungmuoi89/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1943/44017489525_1b6ebb6f4d_c.jpg (https://flic.kr/p/2a4F96c)DSC_0682 (https://flic.kr/p/2a4F96c) by Trứng muối (https://www.flickr.com/photos/trungmuoi89/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1912/44908358021_58303e7cbd_c.jpg (https://flic.kr/p/2bqp5fR)DSC_0709 (https://flic.kr/p/2bqp5fR) by Trứng muối (https://www.flickr.com/photos/trungmuoi89/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1926/31056660568_5b03ba906e_c.jpg (https://flic.kr/p/PjnvbY)DSC_0713 (https://flic.kr/p/PjnvbY) by Trứng muối (https://www.flickr.com/photos/trungmuoi89/), on Flickr

phucphamh
03-02-2019, 11:02 AM
@thang789: D600 hay D610 thì cũng như nhau thôi, anh em ruột bác ạ!


https://i.imgur.com/pvR19Oq.jpg?1

phucphamh
03-02-2019, 08:24 PM
https://i.imgur.com/2eGLzU0.jpg?1

phucphamh
04-02-2019, 06:53 PM
https://i.imgur.com/RFsM42H.jpg?1

phucphamh
05-02-2019, 09:22 AM
Chúc các bác năm mới "Tiền vô như nước"

https://i.imgur.com/EQjbzPs.jpg

phucphamh
05-02-2019, 05:26 PM
https://i.imgur.com/le0QwXh.jpg?1

phucphamh
06-02-2019, 07:19 AM
https://i.imgur.com/iDBToSa.jpg?1

phucphamh
06-02-2019, 06:45 PM
https://i.imgur.com/K9l2UgK.jpg?1

phucphamh
07-02-2019, 09:27 PM
https://i.imgur.com/gpEjU69.jpg?1

phucphamh
08-02-2019, 07:58 AM
https://i.imgur.com/aK2XUk6.jpg?1

phucphamh
08-02-2019, 12:56 PM
https://i.imgur.com/MW7LYhK.jpg?1

phucphamh
09-02-2019, 07:55 AM
https://i.imgur.com/WeygcYF.jpg?1

phucphamh
10-02-2019, 06:26 AM
https://i.imgur.com/udi5LBS.jpg?1

phucphamh
10-02-2019, 03:02 PM
https://i.imgur.com/NTQ7UW1.jpg?1

phucphamh
10-02-2019, 05:52 PM
https://i.imgur.com/ghwuzLg.jpg?1

phucphamh
11-02-2019, 10:30 AM
https://i.imgur.com/fHS1rne.jpg?1

phucphamh
11-02-2019, 07:21 PM
https://i.imgur.com/ESEY0uu.jpg?1

phucphamh
11-02-2019, 08:52 PM
https://i.imgur.com/cd1jdjT.jpg?1

phucphamh
12-02-2019, 08:03 AM
https://i.imgur.com/JoohiS7.jpg?1

phucphamh
12-02-2019, 11:46 AM
https://i.imgur.com/4FGhs9O.jpg?1