PDA

View Full Version : Đập hộp D610 chính hãng VIC & Góc ảnh từ D610Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24

phucphamh
01-10-2020, 08:41 PM
https://i.imgur.com/7zX2QqD.jpg

phucphamh
01-10-2020, 11:27 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/01/CA8C8A12-8336-44C3-96A6-D34F9AF03C7B.jpg

phucphamh
02-10-2020, 05:22 AM
https://i.imgur.com/h8tfV2w.jpg

phucphamh
02-10-2020, 05:27 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/02/19CE1152-8497-4A22-8777-16C663BC8F3B.jpg

phucphamh
02-10-2020, 05:45 AM
https://i.imgur.com/De82pIX.jpg

phucphamh
02-10-2020, 05:49 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/02/CBA3F065-E42D-411F-AA70-BACAFD5DE10D.jpg

phucphamh
02-10-2020, 05:50 AM
https://i.imgur.com/NeIUAec.jpg

phucphamh
02-10-2020, 05:54 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/02/8BEE7DCE-8847-479A-81A4-26C90D2611BF.jpg

phucphamh
02-10-2020, 10:41 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/02/6054A46F-C5B4-403A-8707-10EFBAADD0F4.jpg

phucphamh
02-10-2020, 02:29 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/02/90881A14-BB28-4354-8C38-95C0C486B972.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/zqVwbC)

phucphamh
03-10-2020, 05:39 AM
https://i.imgur.com/ex2c8vV.jpg

phucphamh
03-10-2020, 10:34 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/03/BF5A3630-3B8E-4CF3-A7F9-1259A41303F0.jpg

phucphamh
03-10-2020, 10:38 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/03/B2DA4D97-C896-427D-985A-11B35F6E60D2.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/zN9ALp)

phucphamh
03-10-2020, 02:38 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/03/6AA1C76E-9FD9-4030-B129-3147EBBD5803.jpg

phucphamh
03-10-2020, 07:20 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/03/4713FD0D-43DD-4A25-8B7F-FBF2348EBFAA.jpg

phucphamh
03-10-2020, 10:23 PM
https://i.imgur.com/tspBVn1.jpg

phucphamh
04-10-2020, 05:15 AM
https://i.imgur.com/Y7EyY0h.jpg

phucphamh
04-10-2020, 04:44 PM
https://i.imgur.com/KB3xqTX.jpg

phucphamh
04-10-2020, 10:20 PM
https://i.imgur.com/erMz3yN.jpg

phucphamh
04-10-2020, 10:23 PM
https://i.imgur.com/QGYuiVd.jpg

phucphamh
04-10-2020, 10:27 PM
https://i.imgur.com/EvHJXgi.jpg

phucphamh
04-10-2020, 10:28 PM
https://i.imgur.com/UzO4c3J.jpg

phucphamh
04-10-2020, 10:31 PM
https://i.imgur.com/KOz9WJg.jpg

phucphamh
04-10-2020, 10:32 PM
https://i.imgur.com/9v69pId.jpg

phucphamh
05-10-2020, 05:02 AM
https://i.imgur.com/XrubeqD.jpg

phucphamh
05-10-2020, 05:04 AM
https://i.imgur.com/xKtGpwt.jpg

phucphamh
05-10-2020, 05:07 AM
https://i.imgur.com/xidpros.jpg

phucphamh
05-10-2020, 11:06 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/05/AF0F88D6-3CC7-4C2B-A41A-71CCC5485CF4.jpg

phucphamh
05-10-2020, 03:16 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/05/65A548B0-2DEF-4208-9AFA-490D0BA5205C.jpg

phucphamh
05-10-2020, 03:18 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/05/D9EBCEC3-0BE5-4D5D-8E07-144C69BB8450.jpg

phucphamh
05-10-2020, 03:23 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/05/53CEA155-B6E9-428B-B739-9B57F367D83A.jpg

phucphamh
05-10-2020, 04:26 PM
https://i.imgur.com/wwgcwuc.jpg

phucphamh
05-10-2020, 06:44 PM
https://i.imgur.com/rqcj0mm.jpg

phucphamh
05-10-2020, 08:44 PM
https://i.imgur.com/PgmyBoS.jpg

phucphamh
06-10-2020, 05:48 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/06/59A66254-8C26-477A-B53C-8BE9F7E7981E.jpg

phucphamh
06-10-2020, 07:26 AM
https://i.imgur.com/X0JbEtn.jpg

phucphamh
06-10-2020, 08:38 AM
https://i.imgur.com/XkYa9oL.jpg

phucphamh
06-10-2020, 11:56 AM
https://i.imgur.com/bOSKyMV.jpg

phucphamh
06-10-2020, 06:45 PM
https://i.imgur.com/ftNJ5RY.jpg

phucphamh
07-10-2020, 05:05 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/07/E586B944-3DEA-4E70-8A45-B8AEB3DB7D35.jpg

phucphamh
07-10-2020, 07:29 AM
https://i.imgur.com/kHqnhIg.jpg

phucphamh
07-10-2020, 07:55 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/07/3F83FA7E-6BAC-48E1-89C4-C67D6B7BF317.jpg

phucphamh
07-10-2020, 08:54 PM
https://i.imgur.com/VYPoPVL.jpg

phucphamh
08-10-2020, 06:59 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/08/B3F51BD9-5687-4F62-9968-396205AB326D.jpg

phucphamh
08-10-2020, 09:14 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/08/5397168E-323D-4D72-A1A3-A463DE00023F.jpg

phucphamh
08-10-2020, 08:38 PM
https://i.imgur.com/CHGbIen.jpg

phucphamh
08-10-2020, 08:41 PM
https://i.imgur.com/B14qH9u.jpg

phucphamh
08-10-2020, 08:48 PM
https://i.imgur.com/0AYWhr6.jpg

phucphamh
09-10-2020, 06:09 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/09/97B380FE-B0E5-423D-A162-B61253385AB5.jpg

phucphamh
09-10-2020, 06:10 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/09/BA0CCB80-38B2-4735-B5FE-EFBC09206455.jpg

phucphamh
09-10-2020, 06:15 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/09/CD73BBF6-E5F6-4D9E-926D-4E0801135773.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/zF19RQ)

phucphamh
09-10-2020, 05:35 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/09/E5C1D8B2-78D1-4FF6-A6A3-90266C67C5D5.jpg

phucphamh
09-10-2020, 07:03 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/09/51E8165E-F986-47DA-9FB4-1D7147927851.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/zQNSa8)

phucphamh
09-10-2020, 07:04 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/09/9F003862-D8F3-4DB7-91E1-FE65A37A3995.jpg

phucphamh
10-10-2020, 06:18 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/10/667A29D2-C6F9-41AE-BF9B-9B8005B7675A.jpg

phucphamh
10-10-2020, 06:33 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/10/D16B6CE6-2CCA-44E0-BB51-0A25AA6CDAE1.jpg

phucphamh
10-10-2020, 06:37 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/10/700501C8-390D-4528-958A-2E0874CBD776.jpg

phucphamh
10-10-2020, 06:37 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/10/C01CB4FD-344C-49FF-96BD-7EFC4C8D57F9.jpg

phucphamh
10-10-2020, 08:54 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/10/95FFE5D2-4C44-4813-8196-93A5B09CDE74.jpg

phucphamh
10-10-2020, 06:49 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/10/C27C228D-930B-4AEE-9694-36BC23FD8157.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/zfzLfQ)

Monkey04
11-10-2020, 01:55 AM
Ơ! thế này là một mình một ngựa à bác?. Toàn thấy ảnh của bác, cơ mà ảnh đẹp, mẫu đẹp, ánh sáng đẹp. Cho em hỏi bác dùng lens gì đấy ạ?

phucphamh
11-10-2020, 07:37 AM
Ơ! thế này là một mình một ngựa à bác?. Toàn thấy ảnh của bác, cơ mà ảnh đẹp, mẫu đẹp, ánh sáng đẹp. Cho em hỏi bác dùng lens gì đấy ạ?

Chủ yếu là vui bác ơi, mình dùng lens 85G 1.8 ạ.

phucphamh
11-10-2020, 07:38 AM
https://i.imgur.com/rx7eGM3.jpg

phucphamh
11-10-2020, 07:38 AM
https://i.imgur.com/TTMwagq.jpg

phucphamh
11-10-2020, 10:36 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/11/1D904D2E-70F1-4B3C-AD7D-B300071CF072.jpg

phucphamh
11-10-2020, 11:34 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/11/FD0A226E-623B-48F3-8E43-76D5C4AA032D.jpg

phucphamh
11-10-2020, 02:46 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/11/3938D316-EA48-4C37-A4C6-8E0DCDD73655.jpg

phucphamh
11-10-2020, 07:40 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/11/CA0F0C05-91B5-48B3-8286-5DB4354F5919.jpg

phucphamh
11-10-2020, 10:24 PM
https://i.imgur.com/5x6LB3G.jpg

phucphamh
12-10-2020, 06:27 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/12/BC74098F-7AAB-4411-AB2F-C92790758AE8.jpg

phucphamh
12-10-2020, 06:29 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/12/85BC68A9-962F-4B51-9690-5B2005CD332C.jpg

phucphamh
12-10-2020, 06:41 AM
https://i.imgur.com/OvZWSXx.jpg

phucphamh
12-10-2020, 08:30 AM
https://i.imgur.com/lroK1QV.jpg

phucphamh
12-10-2020, 01:58 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/12/A92D5E82-E48B-45A0-B57A-DCF61DCC5E79.jpg

phucphamh
12-10-2020, 05:12 PM
https://i.imgur.com/3j0uXe5.jpg

phucphamh
12-10-2020, 09:59 PM
https://i.imgur.com/FzlBkgN.jpg

phucphamh
13-10-2020, 07:30 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/13/DF7949E6-7046-43A4-B720-A65F092BE15C.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/zz8klp)

phucphamh
13-10-2020, 07:36 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/13/FC1F571C-149E-4AAB-8F47-219FABD3F39A.jpg

phucphamh
13-10-2020, 08:37 AM
https://i.imgur.com/VyUMoE4.jpg

phucphamh
13-10-2020, 08:38 AM
https://i.imgur.com/WzmwTYE.jpg

phucphamh
13-10-2020, 08:42 AM
https://i.imgur.com/EQoMwqb.jpg

phucphamh
13-10-2020, 09:18 AM
https://i.imgur.com/3Sx0TCo.jpg

phucphamh
13-10-2020, 11:51 AM
https://i.imgur.com/LAGt48b.jpg

phucphamh
13-10-2020, 01:28 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/13/86B60A2C-D39B-497D-A975-E4D15380EC49.jpg (https://www.upsieutoc.com/image/z0MrxY)

phucphamh
13-10-2020, 05:36 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/13/D3A173A2-C778-41E4-BDA0-9277A293FE2F.jpg

phucphamh
13-10-2020, 05:40 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/13/579CAF8F-4B43-4ED5-8380-1138FEE81D06.jpg

phucphamh
13-10-2020, 05:49 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/13/69404137-50E7-4C31-8C85-749E08FBE38F.jpg

phucphamh
13-10-2020, 10:39 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/13/9740BE77-B032-407E-8EEB-CA948B4A7833.jpg

phucphamh
14-10-2020, 08:06 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/14/4EA50287-02AC-48ED-B4DB-9E0C33AADA9E.jpg

phucphamh
14-10-2020, 10:04 AM
https://i.imgur.com/lwcnYU1.jpg

phucphamh
14-10-2020, 04:07 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/14/249235A5-5EE7-4108-8524-5D650B0462C3.jpg

phucphamh
14-10-2020, 10:42 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/14/1011E58F-BBE0-444B-87B6-1A766A20C7E8.jpg

phucphamh
15-10-2020, 10:51 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/15/546710EF-9EC6-42FE-BA91-374479C4E465.jpg

phucphamh
15-10-2020, 12:15 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/15/11434F48-1D65-476E-833D-B931E75EE90B.jpg

phucphamh
15-10-2020, 12:15 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/15/65B34B3B-AEEE-4A18-904E-28A4082A39D5.jpg

phucphamh
15-10-2020, 12:30 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/15/69B8BD75-68B2-4793-BEB5-9D68C98375FF.jpg

phucphamh
15-10-2020, 05:28 PM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/15/3B908303-AD72-48DB-840D-B53E3FD60863.jpg

phucphamh
15-10-2020, 09:06 PM
https://i.imgur.com/WuzfMdX.jpg

phucphamh
16-10-2020, 05:43 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/16/5BC51373-F22E-4D80-94A0-D4D51EC1F861.jpg

phucphamh
16-10-2020, 05:44 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/16/F1B0BC61-3B21-4429-BFE6-F5A0FA4C5C63.jpg

phucphamh
16-10-2020, 05:49 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/16/9EE81123-8035-4AC5-9AEC-E07222665A50.jpg

phucphamh
16-10-2020, 07:42 AM
https://i.imgur.com/fhC8pFB.jpg

phucphamh
16-10-2020, 10:39 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/16/718A4412-C750-43D0-9838-1D0C08903C32.jpg

phucphamh
16-10-2020, 01:04 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/16/5CF2B8DE-F497-483C-9F22-29096AC0A07B.jpg

phucphamh
16-10-2020, 04:09 PM
https://i.imgur.com/0BOMx1h.jpg

phucphamh
16-10-2020, 08:06 PM
https://i.imgur.com/MmmbjNk.jpg

phucphamh
16-10-2020, 08:06 PM
https://i.imgur.com/QVMfgXW.jpg

phucphamh
16-10-2020, 08:07 PM
https://i.imgur.com/iWjVah2.jpg

phucphamh
16-10-2020, 08:12 PM
https://i.imgur.com/McYRzX6.jpg

phucphamh
16-10-2020, 08:13 PM
https://i.imgur.com/oIaAm0Z.jpg

phucphamh
16-10-2020, 08:15 PM
https://i.imgur.com/6ad4dMz.jpg

phucphamh
17-10-2020, 07:27 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/17/E322DA63-B2CA-42FB-AA1A-B63FDE3BB4A8.jpg (https://uphinh.org/image/uBl5B0)

phucphamh
17-10-2020, 08:33 AM
https://i.imgur.com/nfJ7rwh.jpg

phucphamh
17-10-2020, 08:34 AM
https://i.imgur.com/8KuD3tL.jpg

phucphamh
17-10-2020, 08:39 AM
https://i.imgur.com/fjYnS5Y.jpg

phucphamh
17-10-2020, 05:56 PM
https://i.imgur.com/uomMfC3.jpg

phucphamh
18-10-2020, 05:14 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/18/C8E44CB8-E4FB-4A6A-A97D-1C541D0B2BE7.jpg

phucphamh
18-10-2020, 06:28 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/18/7F67154E-778D-4016-A6B3-ED370C16E6FB.jpg

phucphamh
18-10-2020, 06:33 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/18/EF975186-8B0A-444C-AB69-D1268876F6F4.jpg

phucphamh
18-10-2020, 08:33 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/18/B3CB848D-4EF1-4232-B4A9-6DAFAD4EE574.jpg

phucphamh
18-10-2020, 04:59 PM
https://i.imgur.com/h6ew99k.jpg

phucphamh
18-10-2020, 06:09 PM
https://i.imgur.com/JzO1UQm.jpg

phucphamh
18-10-2020, 09:27 PM
https://i.imgur.com/RiFV1u0.jpg

phucphamh
18-10-2020, 09:27 PM
https://i.imgur.com/vsjsoJQ.jpg

phucphamh
19-10-2020, 07:19 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/19/6A8C9880-38F5-4487-9E3F-F7B4E70B467A.jpg

phucphamh
19-10-2020, 07:23 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/19/2A06371B-29F6-4272-8585-FABB84AE624B.jpg

phucphamh
19-10-2020, 07:25 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/19/26B7BC13-825A-470D-BCAA-084AE134105F.jpg

phucphamh
19-10-2020, 07:58 AM
https://i.imgur.com/GInh2ez.jpg

phucphamh
19-10-2020, 07:59 AM
https://i.imgur.com/wJWxZg5.jpg

phucphamh
19-10-2020, 08:01 AM
https://i.imgur.com/uNMwvN7.jpg

phucphamh
19-10-2020, 08:02 AM
https://i.imgur.com/dhhHMWf.jpg

phucphamh
19-10-2020, 08:07 AM
https://i.imgur.com/KfDmwAA.jpg

phucphamh
19-10-2020, 08:09 AM
https://i.imgur.com/ew7OyFs.jpg

phucphamh
19-10-2020, 08:10 AM
https://i.imgur.com/A5Y6uaX.jpg

phucphamh
19-10-2020, 09:43 AM
https://i.imgur.com/YgP2lk4.jpg

phucphamh
19-10-2020, 09:46 AM
https://i.imgur.com/2W6W66N.jpg

phucphamh
19-10-2020, 09:47 AM
https://i.imgur.com/4lendYL.jpg

phucphamh
19-10-2020, 09:51 AM
https://i.imgur.com/LQy8uXJ.jpg

phucphamh
19-10-2020, 09:52 AM
https://i.imgur.com/J0Spwms.jpg

phucphamh
19-10-2020, 09:54 AM
https://i.imgur.com/Q8ZVb9a.jpg

phucphamh
19-10-2020, 09:55 AM
https://i.imgur.com/o61bDPE.jpg

phucphamh
19-10-2020, 09:58 AM
https://i.imgur.com/7NSZBlC.jpg

phucphamh
19-10-2020, 09:58 AM
https://i.imgur.com/BqLFB7D.jpg

phucphamh
19-10-2020, 10:00 AM
https://i.imgur.com/0woH1ln.jpg

phucphamh
19-10-2020, 10:01 AM
https://i.imgur.com/2GxdyLG.jpg

phucphamh
19-10-2020, 11:47 AM
https://i.imgur.com/s5UYHR5.jpg

phucphamh
19-10-2020, 11:47 AM
https://i.imgur.com/sKCZtEE.jpg

phucphamh
19-10-2020, 11:55 AM
https://i.imgur.com/Q5WKbR3.jpg

phucphamh
19-10-2020, 11:56 AM
https://i.imgur.com/Kq7wGAa.jpg

phucphamh
19-10-2020, 12:00 PM
https://i.imgur.com/xBrgZmh.jpg

phucphamh
19-10-2020, 12:01 PM
https://i.imgur.com/iSDZH0R.jpg

phucphamh
19-10-2020, 12:03 PM
https://i.imgur.com/WuzYHkq.jpg

phucphamh
19-10-2020, 12:04 PM
https://i.imgur.com/YyLWiMc.jpg

phucphamh
19-10-2020, 03:16 PM
https://i.imgur.com/aQMpVAm.jpg

phucphamh
19-10-2020, 08:56 PM
https://i.imgur.com/twnlZ0a.jpg

phucphamh
19-10-2020, 10:31 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/19/EC1846C2-C017-4F10-AC0C-F020893478D4.jpg

phucphamh
19-10-2020, 10:34 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/19/9A1D4D9C-5D30-4D81-A584-8A74476B1185.jpg

phucphamh
19-10-2020, 10:39 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/19/CC4BCDB2-66DA-47B1-B36F-7E7538CC39AE.jpg

phucphamh
20-10-2020, 05:26 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/20/56E034D2-EDA2-446E-B365-37ECEA1B4BC5.jpg

phucphamh
20-10-2020, 05:29 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/20/D5B02798-B6DE-49DF-89BE-050D288BFADC.jpg

phucphamh
20-10-2020, 07:58 AM
https://i.imgur.com/EVM80hj.jpg

phucphamh
20-10-2020, 08:02 AM
https://i.imgur.com/Oft1QZD.jpg

phucphamh
20-10-2020, 08:08 AM
https://i.imgur.com/bv6cBFM.jpg

phucphamh
20-10-2020, 09:30 AM
https://i.imgur.com/H4WJboL.jpg

phucphamh
20-10-2020, 11:33 AM
https://i.imgur.com/vIMibzW.jpg

phucphamh
20-10-2020, 11:37 AM
https://i.imgur.com/FQOTVAa.jpg

phucphamh
20-10-2020, 11:38 AM
https://i.imgur.com/gRW3J0t.jpg

phucphamh
20-10-2020, 04:15 PM
https://i.imgur.com/GY96faF.jpg

phucphamh
20-10-2020, 04:24 PM
https://i.imgur.com/H3ODpZ8.jpg

phucphamh
20-10-2020, 04:26 PM
https://i.imgur.com/Pxo7GSg.jpg

phucphamh
20-10-2020, 04:29 PM
https://i.imgur.com/xYUZd7v.jpg

phucphamh
20-10-2020, 05:11 PM
https://i.imgur.com/cw2lZrn.jpg

phucphamh
20-10-2020, 08:46 PM
https://i.imgur.com/zU7xInl.jpg

phucphamh
20-10-2020, 08:46 PM
https://i.imgur.com/8977PBq.jpg

phucphamh
21-10-2020, 05:17 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/21/2559A07C-0A90-48A9-8E64-5482618B2993.jpg (https://uphinh.org/image/uED46W)

phucphamh
21-10-2020, 05:18 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/21/DE15EF7C-CB3E-4ADA-AF4D-EF85CEABA024.jpg

phucphamh
21-10-2020, 05:23 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/21/CF26053F-32B4-41F9-B70E-256779C47E21.jpg

phucphamh
21-10-2020, 05:24 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/21/95A68273-C6D1-4B81-BFE4-802592C53939.jpg

phucphamh
21-10-2020, 05:28 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/21/529399AD-8CC4-4895-A19B-17E3B5A4EEC5.jpg

phucphamh
21-10-2020, 05:30 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/21/8BF03457-AAE9-415A-98BC-B3290FAD77D7.jpg (https://uphinh.org/image/uED6IP)

phucphamh
21-10-2020, 05:35 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/21/95A86097-F5FD-4316-B682-B31295A752E6.jpg

phucphamh
21-10-2020, 07:46 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/21/6A5370C4-3204-41A2-9999-18D95277576C.jpg

phucphamh
21-10-2020, 10:18 AM
https://i.imgur.com/Du7X3oo.jpg

phucphamh
21-10-2020, 03:22 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/21/10D205F8-D299-46EE-B831-8D3511716E51.jpg

phucphamh
21-10-2020, 07:51 PM
https://i.imgur.com/xdg0hFH.jpg

phucphamh
21-10-2020, 10:14 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/21/36965EE7-BD06-42AF-9C2C-4FF1C46520E8.jpg (https://uphinh.org/image/uEzn1i)

phucphamh
22-10-2020, 05:13 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/22/CF97D271-54FE-4B9B-A8BC-189232F8F52F.jpg

phucphamh
22-10-2020, 08:49 AM
https://i.imgur.com/NjljHN0.jpg

phucphamh
22-10-2020, 02:30 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/22/4B18067E-0895-47D0-ABAC-49EA9289C2DB.jpg

phucphamh
22-10-2020, 05:04 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/22/D896F288-200C-4A94-B4ED-7E160DDCD35B.jpg (https://uphinh.org/image/uEGNbI)

phucphamh
22-10-2020, 10:45 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/22/0140185D-73C7-4950-8B2D-54D3FE903659.jpg

phucphamh
23-10-2020, 05:21 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/23/301D7A53-B889-455B-B6A7-B344D33FC3A1.jpg

phucphamh
23-10-2020, 07:47 AM
https://i.imgur.com/wuae3C5.jpg

phucphamh
23-10-2020, 12:04 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/23/391B644C-2CBD-4746-9BC3-B15D0DFFBA77.jpg

phucphamh
23-10-2020, 05:40 PM
https://i.imgur.com/1k2PhCb.jpg

phucphamh
24-10-2020, 05:13 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/24/E92C55AC-336D-49A7-BF34-AE86CD95E450.jpg

phucphamh
24-10-2020, 05:14 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/24/B67EC4AC-9094-4E08-867C-F273B9FEDF7A.jpg

phucphamh
24-10-2020, 05:19 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/24/662742BE-5811-46DF-90ED-DF9EB32332F0.jpg

phucphamh
24-10-2020, 04:35 PM
https://i.imgur.com/CsSU8E5.jpg

phucphamh
24-10-2020, 07:29 PM
https://i.imgur.com/c0QG3iR.jpg

phucphamh
24-10-2020, 10:34 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/24/E047D8D0-DD99-44AB-A31F-CD2A9BE2AA01.jpg

phucphamh
25-10-2020, 05:15 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/25/2AFC1BB5-1A20-4418-A6A5-156B2E25F9A4.jpg

phucphamh
25-10-2020, 05:17 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/25/AB7C76F7-3519-4D35-A945-96DD01E561F1.jpg

phucphamh
25-10-2020, 05:20 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/25/B3CEBF73-5F97-4645-824E-8C925FF684FF.jpg

phucphamh
25-10-2020, 05:22 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/25/E2C75D1D-A5C7-4328-B016-C306D4C2248D.jpg

phucphamh
25-10-2020, 05:26 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/25/13CEB27A-C7F4-4CE9-8EB4-C393FAAA4F71.jpg

phucphamh
25-10-2020, 05:33 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/25/CDB2FFF8-4BB7-4437-95FC-4A67301711E0.jpg

phucphamh
25-10-2020, 05:35 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/25/72FD622F-FAC0-4101-8377-72EBE2F6FE72.jpg

phucphamh
25-10-2020, 05:38 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/25/1FB521E4-A691-42BE-A123-B3EF08747BAD.jpg

phucphamh
25-10-2020, 05:42 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/25/3B525A21-0D74-42F4-BDAC-58262D05646C.jpg

phucphamh
25-10-2020, 05:43 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/25/BAF1C344-C809-4428-B73C-97C4E54CE2A4.jpg

phucphamh
25-10-2020, 05:49 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/25/0BBC66B3-663C-4893-B6E1-B388F2E03AA1.jpg

phucphamh
25-10-2020, 03:08 PM
https://i.imgur.com/SG3ZYKA.jpg

phucphamh
25-10-2020, 05:41 PM
https://i.imgur.com/dBPWiGM.jpg

phucphamh
25-10-2020, 09:09 PM
https://i.imgur.com/QrNctUj.jpg

phucphamh
25-10-2020, 10:52 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/25/4A38FA0A-E4BD-4D68-BBDA-36B543B7520F.jpg

phucphamh
26-10-2020, 05:17 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/26/1DFFF9C0-B6AD-4A3E-8E00-76348FB195DE.jpg (https://uphinh.org/image/uv9sq0)

phucphamh
26-10-2020, 05:21 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/26/357377AB-69A2-449D-B22C-6DBB1AD27C18.jpg

phucphamh
26-10-2020, 05:25 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/26/5AD685FB-5F7C-420D-B84A-24F1D44DCA4B.jpg

phucphamh
26-10-2020, 05:26 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/26/D0243D74-849D-499E-A091-B42E9E30EE3E.jpg

phucphamh
26-10-2020, 07:51 AM
https://i.imgur.com/rgSLPHy.jpg

phucphamh
26-10-2020, 09:16 AM
https://i.imgur.com/SNZaGsF.jpg

Doox
26-10-2020, 02:02 PM
D610 cho ra ảnh đẹp quá các bác nhỉ

Doox
26-10-2020, 02:48 PM
https://live.staticflickr.com/65535/50531074413_91bc48cb3a_b.jpg (https://flic.kr/p/2jZfXWV)DSC_24511 (https://flic.kr/p/2jZfXWV) by Do Phuc Minh (https://www.flickr.com/photos/31737059@N08/), on Flickr
D610, 80-200 f2.8

phucphamh
26-10-2020, 06:30 PM
https://i.imgur.com/ZP53zlc.jpg

phucphamh
26-10-2020, 06:31 PM
https://i.imgur.com/fSMRtgz.jpg

phucphamh
26-10-2020, 06:34 PM
https://i.imgur.com/v64XMAW.jpg

phucphamh
26-10-2020, 06:35 PM
https://i.imgur.com/lpdUlVS.jpg

phucphamh
26-10-2020, 06:39 PM
https://i.imgur.com/o6i94Io.jpg

phucphamh
26-10-2020, 06:40 PM
https://i.imgur.com/vzOD2e8.jpg

phucphamh
26-10-2020, 06:41 PM
https://i.imgur.com/RaqLV2V.jpg

phucphamh
26-10-2020, 06:46 PM
https://i.imgur.com/nzoyCxA.jpg

phucphamh
26-10-2020, 09:12 PM
https://i.imgur.com/Oc9wCIn.jpg

phucphamh
26-10-2020, 10:50 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/26/DSC_2064-1.jpg

phucphamh
27-10-2020, 07:11 AM
https://www.upsieutoc.com/images/2020/10/27/F15D4A8D-197D-4335-B209-BE75DB01B004.jpg

phucphamh
27-10-2020, 08:12 AM
https://i.imgur.com/rjKgNur.jpg

phucphamh
27-10-2020, 08:14 AM
https://i.imgur.com/S670hxs.jpg

phucphamh
27-10-2020, 09:24 AM
https://i.imgur.com/QlAHZOs.jpg

phucphamh
27-10-2020, 10:37 AM
https://i.imgur.com/AOZSEgK.jpg

phucphamh
27-10-2020, 01:40 PM
https://i.imgur.com/02uEt1Y.jpg

phucphamh
27-10-2020, 03:13 PM
https://i.imgur.com/RaAFlAc.jpg

phucphamh
27-10-2020, 07:06 PM
https://i.imgur.com/8th1SRe.jpg

phucphamh
27-10-2020, 09:01 PM
https://i.imgur.com/NeNAGVV.jpg

phucphamh
27-10-2020, 09:08 PM
https://i.imgur.com/GyfbgxW.jpg

phucphamh
27-10-2020, 09:09 PM
https://i.imgur.com/UZiN8U9.jpg

phucphamh
27-10-2020, 09:10 PM
https://i.imgur.com/e1QB1Fw.jpg

phucphamh
27-10-2020, 09:13 PM
https://i.imgur.com/tkskmjy.jpg

phucphamh
27-10-2020, 09:14 PM
https://i.imgur.com/KhU3jrt.jpg

phucphamh
28-10-2020, 07:19 AM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/10/28/E4AD4E31-C9CE-4A49-B4AB-4E6A043A9E4A.jpg

phucphamh
28-10-2020, 07:25 AM
https://i.imgur.com/WHx9nV0.jpg