PDA

View Full Version : Đập hộp D610 chính hãng VIC & Góc ảnh từ D610Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

phucphamh
29-03-2020, 05:15 AM
https://i.imgur.com/DA4IlUx.jpg?1

phucphamh
29-03-2020, 04:52 PM
https://i.imgur.com/w3xkawb.jpg?1

phucphamh
30-03-2020, 06:31 AM
https://i.imgur.com/RwemSal.jpg?1

phucphamh
30-03-2020, 03:07 PM
https://i.imgur.com/QGytIoj.jpg?1

phucphamh
31-03-2020, 07:20 AM
https://i.imgur.com/XuvRWpv.jpg?1

phucphamh
31-03-2020, 02:48 PM
https://i.imgur.com/c0UOFgv.jpg?1

phucphamh
31-03-2020, 11:05 PM
https://i.imgur.com/2dg2rmw.jpg?1

phucphamh
01-04-2020, 08:33 AM
https://i.imgur.com/Nc5hAZY.jpg

phucphamh
01-04-2020, 05:31 PM
https://i.imgur.com/2DRr6Xh.jpg?1

phucphamh
02-04-2020, 08:05 AM
https://i.imgur.com/4WuCrKs.jpg

phucphamh
02-04-2020, 07:36 PM
https://i.imgur.com/na2b1Jr.jpg

phucphamh
03-04-2020, 11:53 AM
https://i.imgur.com/BzV1JTe.jpg

phucphamh
03-04-2020, 06:17 PM
https://i.imgur.com/O9jENIY.jpg

phucphamh
04-04-2020, 06:51 AM
https://i.imgur.com/7m62Gwu.jpg

phucphamh
04-04-2020, 10:54 AM
https://i.imgur.com/mmo3O31.jpg

phucphamh
04-04-2020, 02:34 PM
https://i.imgur.com/mamDrEm.jpg

phucphamh
04-04-2020, 10:31 PM
https://i.imgur.com/orAEySn.jpg

phucphamh
05-04-2020, 08:02 AM
https://i.imgur.com/z9Wz3Ks.jpg

phucphamh
05-04-2020, 02:19 PM
https://i0.wp.com/s1.uphinh.org/2020/04/05/Anh-3.jpg

phucphamh
05-04-2020, 06:51 PM
https://i.imgur.com/CHvjjjT.jpg

phucphamh
06-04-2020, 07:30 AM
https://i.imgur.com/VDlerG7.jpg

phucphamh
06-04-2020, 03:59 PM
https://i.imgur.com/AQjd3UB.jpg

phucphamh
06-04-2020, 05:57 PM
https://i.imgur.com/dzEd2HO.jpg

phucphamh
07-04-2020, 06:52 AM
https://i.imgur.com/wD81QBy.jpg

phucphamh
07-04-2020, 05:40 PM
https://i.imgur.com/1yl3GKs.jpg

phucphamh
08-04-2020, 06:36 AM
https://i.imgur.com/QEQMMAq.jpg

phucphamh
08-04-2020, 11:08 AM
https://i.imgur.com/yEUcwc8.jpg

phucphamh
08-04-2020, 05:06 PM
https://i.imgur.com/S0OI6ex.jpg

phucphamh
09-04-2020, 07:56 AM
https://i.imgur.com/Q91A8u1.jpg

phucphamh
09-04-2020, 02:08 PM
https://i.imgur.com/phuVO6O.jpg

phucphamh
09-04-2020, 08:15 PM
https://i.imgur.com/yngr5Hi.jpg

phucphamh
10-04-2020, 08:47 AM
https://i.imgur.com/9Oxf1RG.jpg

phucphamh
10-04-2020, 01:07 PM
https://i.imgur.com/gBuiOpj.jpg

phucphamh
10-04-2020, 08:54 PM
https://i.imgur.com/WMYkqO6.jpg

phucphamh
11-04-2020, 06:56 AM
https://i.imgur.com/DRvHjmn.jpg

phucphamh
11-04-2020, 10:00 AM
https://i.imgur.com/DYWmmpP.jpg

phucphamh
11-04-2020, 01:16 PM
https://i.imgur.com/RzXjeby.jpg

phucphamh
11-04-2020, 06:33 PM
https://i.imgur.com/5gcVT9K.jpg?1

phucphamh
12-04-2020, 06:59 AM
https://i.imgur.com/AwRIhUQ.jpg?1

phucphamh
12-04-2020, 11:23 AM
https://i.imgur.com/7zS2YL7.jpg?1

phucphamh
12-04-2020, 02:23 PM
https://i.imgur.com/llaJxDa.jpg?1

phucphamh
12-04-2020, 03:47 PM
https://i.imgur.com/7ZNeEZ8.jpg?1

phucphamh
12-04-2020, 09:12 PM
https://i.imgur.com/Gx4WeYU.jpg?1

phucphamh
13-04-2020, 07:36 AM
https://i.imgur.com/JkGnAep.jpg?1

phucphamh
13-04-2020, 03:00 PM
https://i.imgur.com/ZKJK0Yv.jpg?1

phucphamh
13-04-2020, 07:37 PM
https://i.imgur.com/uc4MwHl.jpg?1

phucphamh
13-04-2020, 10:39 PM
https://i.imgur.com/3H16GT1.jpg?1

phucphamh
14-04-2020, 05:31 AM
https://i.imgur.com/Oelgruu.jpg?1

phucphamh
14-04-2020, 08:52 AM
https://i.imgur.com/Gkm2nMY.jpg?1

phucphamh
14-04-2020, 04:05 PM
https://i.imgur.com/nhS1LOO.jpg?1

VineP
14-04-2020, 05:31 PM
Hình đẹp lém bác, mẫu mặc kín mà vẫn quyến rũ á bác. Tám vài câu không có hình rồi đi ra.. hihi

phucphamh
14-04-2020, 08:31 PM
https://i.imgur.com/Qus8iuN.jpg

phucphamh
15-04-2020, 05:09 AM
https://i.imgur.com/4yukbWc.jpg

phucphamh
15-04-2020, 04:00 PM
https://i.imgur.com/MRD6n5x.jpg?1

phucphamh
15-04-2020, 10:37 PM
https://i.imgur.com/HnJqtOx.jpg?1

phucphamh
16-04-2020, 07:40 AM
https://i.imgur.com/FASn32O.jpg

phucphamh
16-04-2020, 02:04 PM
https://i.imgur.com/kus6UUp.jpg

phucphamh
16-04-2020, 07:57 PM
https://i.imgur.com/mJA4VLS.jpg

phucphamh
17-04-2020, 05:03 AM
https://i.imgur.com/tsZ3h0f.jpg?1

phucphamh
17-04-2020, 10:40 AM
https://i.imgur.com/Rgu0a67.jpg

phucphamh
17-04-2020, 07:00 PM
https://i.imgur.com/SOetLy9.jpg?1

pcduc
17-04-2020, 07:08 PM
https://i.imgur.com/MRD6n5x.jpg?1

Lâu lâu e mới lại vào 4rum, dạo này bác Phucphamh chụp lên tay quá, đã thế mẫu lại xinh, quá đã luôn bác ạ :)

phucphamh
18-04-2020, 07:37 AM
Lâu lâu e mới lại vào 4rum, dạo này bác Phucphamh chụp lên tay quá, đã thế mẫu lại xinh, quá đã luôn bác ạ :)

Cám ơn bác @pcduc động viên nhé! chụp nhiều từ từ lên tay bác ui, hi.

https://i.imgur.com/ZzXvfmW.jpg?1

phucphamh
18-04-2020, 07:28 PM
https://i.imgur.com/IqXyFMn.jpg?1

phucphamh
19-04-2020, 05:04 AM
https://i.imgur.com/ULAbFRp.jpg?1

phucphamh
19-04-2020, 04:06 PM
https://i.imgur.com/0EG7B5x.jpg?1

pcduc
19-04-2020, 09:17 PM
Cám ơn bác @pcduc động viên nhé! chụp nhiều từ từ lên tay bác ui, hi.

E thấy lên cả trình pts nữa :)
Bác cho hỏi mấy pic chân dung này bác dùng lens gì thế ạ ?

sauthanh
19-04-2020, 09:35 PM
E thấy lên cả trình pts nữa :)
Bác cho hỏi mấy pic chân dung này bác dùng lens gì thế ạ ?

Em đoán bác ấy dùng chiếc lens ở cuối dãy normal :-)

phucphamh
19-04-2020, 10:16 PM
E thấy lên cả trình pts nữa :)
Bác cho hỏi mấy pic chân dung này bác dùng lens gì thế ạ ?

Lens 85 f/1.8G bác ạ.

pcduc
23-04-2020, 11:45 AM
Lens 85 f/1.8G bác ạ.

Thank bác nhìu ạ :x
20 charrrrrrrrrr

phucphamh
25-04-2020, 09:20 PM
https://i.imgur.com/ByfN7nv.jpg?1

phucphamh
26-04-2020, 06:18 AM
https://i.imgur.com/7yIA3yp.jpg?1

phucphamh
26-04-2020, 03:18 PM
https://i.imgur.com/tauppAY.jpg?1

phanhung
26-04-2020, 03:31 PM
Lens 85 f/1.8G bác ạ.
Bác cố gắng lên thêm tí.. F1.4 thì ảnh+mẩu còn đẹp nửa!!
..Người hưởng lợi sẻ là em! :)

phucphamh
26-04-2020, 06:39 PM
Bác cố gắng lên thêm tí.. F1.4 thì ảnh+mẩu còn đẹp nửa!!
..Người hưởng lợi sẻ là em! :)

Cám ơn bác tư vấn nhé! hi


https://i.imgur.com/1WKS2oi.jpg?1

phucphamh
27-04-2020, 09:09 AM
https://i.imgur.com/daJ6ayl.jpg?1

phucphamh
27-04-2020, 07:45 PM
https://i.imgur.com/2thfZG1.jpg?1

phucphamh
28-04-2020, 09:14 AM
https://i.imgur.com/204M1GG.jpg?1

phucphamh
28-04-2020, 05:54 PM
https://i.imgur.com/FDXbBFE.jpg?1

phucphamh
29-04-2020, 08:50 AM
https://i.imgur.com/0yHmJ9k.jpg?1

phucphamh
29-04-2020, 06:52 PM
https://i.imgur.com/5fbAm4V.jpg?1

phucphamh
30-04-2020, 12:36 PM
https://i.imgur.com/9IxBXYw.jpg?1

phucphamh
30-04-2020, 05:19 PM
https://i.imgur.com/XV7X6Z0.jpg?1

phucphamh
30-04-2020, 10:45 PM
https://i.imgur.com/liaHJJn.jpg?1

phucphamh
01-05-2020, 06:33 AM
https://i.imgur.com/GDfTrSF.jpg?1

phucphamh
01-05-2020, 04:44 PM
https://i.imgur.com/2zOgu7D.jpg?1

phucphamh
01-05-2020, 04:54 PM
https://i.imgur.com/NFQwuyr.jpg?1

phucphamh
01-05-2020, 06:26 PM
https://i.imgur.com/yJzgL2F.jpg?1

phucphamh
01-05-2020, 06:28 PM
https://i.imgur.com/jpd8XYl.jpg?1

phucphamh
01-05-2020, 07:41 PM
https://i.imgur.com/cprufuL.jpg?1

phucphamh
01-05-2020, 08:12 PM
https://i.imgur.com/SvVfgrj.jpg?1

phucphamh
01-05-2020, 08:58 PM
https://i.imgur.com/KFnYNUq.jpg?1

phucphamh
02-05-2020, 06:13 AM
https://i.imgur.com/hLqbhFo.jpg

phucphamh
02-05-2020, 08:51 PM
https://i.imgur.com/p75tfFF.jpg

phucphamh
02-05-2020, 09:28 PM
https://i.imgur.com/hmCK57H.jpg?1

phucphamh
02-05-2020, 10:14 PM
https://i.imgur.com/HFG0pMP.jpg?1

phucphamh
03-05-2020, 06:11 AM
https://i.imgur.com/zAX3kgc.jpg?1

phucphamh
03-05-2020, 06:20 AM
https://i.imgur.com/SQSUtd6.jpg?1

phucphamh
03-05-2020, 06:25 AM
https://i.imgur.com/jbbD0pg.jpg?1

phucphamh
03-05-2020, 06:31 AM
https://i.imgur.com/sneuKn3.jpg?1

phucphamh
03-05-2020, 06:38 AM
https://i.imgur.com/shfjQmD.jpg?1

phucphamh
03-05-2020, 06:50 AM
https://i.imgur.com/C03GuFG.jpg?1

phucphamh
03-05-2020, 07:30 AM
https://i.imgur.com/6xJEGfQ.jpg?1

phucphamh
03-05-2020, 09:58 AM
https://i.imgur.com/d1C9tKK.jpg?1

phucphamh
03-05-2020, 12:45 PM
https://i.imgur.com/YZZXfdK.jpg?1

phucphamh
03-05-2020, 06:58 PM
https://i.imgur.com/6Htga1v.jpg?1

phucphamh
03-05-2020, 09:09 PM
https://i.imgur.com/KBVrARE.jpg?1

phucphamh
03-05-2020, 11:11 PM
https://i.imgur.com/4kjlcEy.jpg?1

phucphamh
04-05-2020, 12:45 PM
https://i.imgur.com/bCjyO6O.jpg?1

phucphamh
04-05-2020, 02:03 PM
https://i.imgur.com/JFootzo.jpg

phucphamh
04-05-2020, 03:51 PM
https://i.imgur.com/01x4L1E.jpg?1

phucphamh
04-05-2020, 10:38 PM
https://i.imgur.com/rkzDYqb.jpg?1

phucphamh
05-05-2020, 05:12 AM
https://i.imgur.com/DD2OaX8.jpg?1

phucphamh
05-05-2020, 05:22 AM
https://i.imgur.com/z1K3smy.jpg?1

phucphamh
05-05-2020, 05:25 AM
https://i.imgur.com/nZS80bE.jpg?1

phucphamh
05-05-2020, 09:48 AM
https://i.imgur.com/CMQGkxy.jpg?1

phucphamh
05-05-2020, 01:48 PM
https://i.imgur.com/YPsZ50Y.jpg?1

phucphamh
05-05-2020, 02:14 PM
https://i.imgur.com/2zGx5dM.jpg?1

phucphamh
05-05-2020, 02:16 PM
https://i.imgur.com/M7AdXWz.jpg?1

phucphamh
05-05-2020, 07:07 PM
https://i.imgur.com/SXXcqT2.jpg?1

phucphamh
05-05-2020, 07:10 PM
https://i.imgur.com/urw3mxb.jpg?1

phucphamh
05-05-2020, 10:44 PM
https://i.imgur.com/pFZMtPY.jpg?1

phucphamh
06-05-2020, 05:21 AM
https://i.imgur.com/7kWrqhF.jpg?1

phucphamh
06-05-2020, 05:26 AM
https://i.imgur.com/Mv4eMCU.jpg?1

phucphamh
06-05-2020, 11:40 AM
https://i.imgur.com/WsbSdEZ.jpg?1

phucphamh
06-05-2020, 11:46 AM
https://i.imgur.com/ShsSWmr.jpg?1

phucphamh
06-05-2020, 02:15 PM
https://i.imgur.com/zjdlx4s.jpg?1

phucphamh
06-05-2020, 02:18 PM
https://i.imgur.com/6ZU7vXu.jpg?1

phucphamh
06-05-2020, 07:24 PM
https://i.imgur.com/5ydsUJf.jpg?1

phucphamh
06-05-2020, 10:13 PM
https://i.imgur.com/aBFEkga.jpg?1

phucphamh
07-05-2020, 12:31 AM
https://i.imgur.com/l7jPsAv.jpg

phucphamh
07-05-2020, 05:11 AM
https://i.imgur.com/VB44csS.jpg?1

phucphamh
07-05-2020, 05:15 AM
https://i.imgur.com/xBEMHZz.jpg?1

phucphamh
07-05-2020, 05:19 AM
https://i.imgur.com/7GzRRJn.jpg?1

phucphamh
07-05-2020, 09:03 AM
https://i.imgur.com/UFyfANB.jpg?1

phucphamh
07-05-2020, 10:05 PM
https://i.imgur.com/wFNIuFs.jpg?1

phucphamh
07-05-2020, 10:09 PM
https://i.imgur.com/eatUjCQ.jpg?1

phucphamh
08-05-2020, 05:19 AM
https://i.imgur.com/1Shk43C.jpg?1

phucphamh
08-05-2020, 05:20 AM
https://i.imgur.com/UL9m6nO.jpg?1

phucphamh
08-05-2020, 10:14 PM
https://i.imgur.com/WaogKUk.jpg?1

phucphamh
08-05-2020, 10:27 PM
https://i.imgur.com/BOR7hdT.jpg?1

phucphamh
09-05-2020, 04:54 AM
https://i.imgur.com/4Abu2K3.jpg?1

phucphamh
09-05-2020, 04:58 AM
https://i.imgur.com/ge2QL68.jpg?1

phucphamh
09-05-2020, 10:55 PM
https://i.imgur.com/zFSnJPW.jpg

phucphamh
10-05-2020, 05:14 AM
https://i.imgur.com/1VInQA8.jpg

phucphamh
10-05-2020, 09:55 PM
https://i.imgur.com/hj46E3M.jpg?1

phucphamh
10-05-2020, 10:11 PM
https://i.imgur.com/xmqChnq.jpg?1

phucphamh
10-05-2020, 10:15 PM
https://i.imgur.com/NqHx5XS.jpg?1

phucphamh
11-05-2020, 05:08 AM
https://i.imgur.com/cWQJ0p3.jpg

phucphamh
11-05-2020, 07:33 PM
https://i.imgur.com/KFytgX5.jpg?1

phucphamh
12-05-2020, 06:34 AM
https://i.imgur.com/4dTo1oZ.jpg?1

phucphamh
12-05-2020, 09:21 AM
https://i.imgur.com/MD9KSPh.jpg?1

phucphamh
12-05-2020, 11:16 AM
https://i.imgur.com/rG0fRa3.jpg?1

phucphamh
12-05-2020, 03:19 PM
https://i.imgur.com/FZHfAPn.jpg?1

phucphamh
12-05-2020, 04:04 PM
https://i.imgur.com/K37L6dJ.jpg?1

phucphamh
13-05-2020, 06:35 AM
https://i.imgur.com/pPy7rfZ.jpg?1

phucphamh
13-05-2020, 06:44 AM
https://i.imgur.com/cHUQs1s.jpg?1

phucphamh
13-05-2020, 03:03 PM
https://i.imgur.com/QyNp23h.jpg?1

phucphamh
13-05-2020, 03:12 PM
https://i.imgur.com/lT6DF07.jpg?1

phucphamh
13-05-2020, 05:42 PM
https://i.imgur.com/sYwivoF.jpg?1

phucphamh
13-05-2020, 06:56 PM
https://i.imgur.com/BVEArI0.jpg?1

phucphamh
13-05-2020, 08:32 PM
https://i.imgur.com/8Oh084g.jpg?1

phucphamh
14-05-2020, 09:01 AM
https://i.imgur.com/G0QetTV.jpg?1

phucphamh
14-05-2020, 02:11 PM
https://i.imgur.com/7OMdbFH.jpg?1

phucphamh
14-05-2020, 02:13 PM
https://i.imgur.com/aO8PQnv.jpg?1

phucphamh
14-05-2020, 06:20 PM
https://i.imgur.com/8GjE4u9.jpg?1

phucphamh
14-05-2020, 06:45 PM
https://i.imgur.com/q8S0XaU.jpg?1

phucphamh
14-05-2020, 07:48 PM
https://i.imgur.com/D10ehby.jpg?1

phucphamh
15-05-2020, 04:59 AM
https://i.imgur.com/0YX7Cqm.jpg?1

phucphamh
15-05-2020, 06:06 AM
https://i.imgur.com/Z1YEDLT.jpg?1

phucphamh
15-05-2020, 06:10 AM
https://i.imgur.com/9LVBbgy.jpg?1

phucphamh
15-05-2020, 06:25 AM
https://i.imgur.com/7ApBBON.jpg?1

phucphamh
15-05-2020, 06:36 AM
https://i.imgur.com/PmrvoZd.jpg?1

phucphamh
15-05-2020, 08:05 AM
https://i.imgur.com/LNpB1Lf.jpg?1

phucphamh
15-05-2020, 09:34 AM
https://i.imgur.com/HL4unK4.jpg?1

phucphamh
15-05-2020, 10:48 AM
https://i.imgur.com/fOS7LLP.jpg?1

phucphamh
15-05-2020, 08:20 PM
https://i.imgur.com/w4VyX7W.jpg?1

phucphamh
16-05-2020, 07:32 AM
https://i.imgur.com/iJKOsCi.jpg?1

phucphamh
16-05-2020, 07:39 AM
https://i.imgur.com/G8lQT6k.jpg?1

phucphamh
16-05-2020, 03:09 PM
https://i.imgur.com/YcXOWln.jpg

phucphamh
16-05-2020, 03:12 PM
https://i.imgur.com/wXrsDN0.jpg

phucphamh
16-05-2020, 05:12 PM
https://i.imgur.com/fF61uPa.jpg

phucphamh
16-05-2020, 05:47 PM
https://i.imgur.com/0oXkAey.jpg

phucphamh
16-05-2020, 05:55 PM
https://i.imgur.com/4zsVlLD.jpg

phucphamh
16-05-2020, 06:01 PM
https://i.imgur.com/FhHdf1C.jpg

phucphamh
16-05-2020, 06:04 PM
https://i.imgur.com/XQHgsHI.jpg

phucphamh
16-05-2020, 08:37 PM
https://i.imgur.com/RCaJ7ct.jpg

phucphamh
16-05-2020, 11:00 PM
https://i.imgur.com/4jvoAv1.jpg

phucphamh
17-05-2020, 02:30 PM
https://i.imgur.com/VfWyjeg.jpg

phucphamh
17-05-2020, 02:35 PM
https://i.imgur.com/1tjHsbA.jpg

phucphamh
17-05-2020, 02:55 PM
https://i.imgur.com/owzPFS9.jpg

phucphamh
17-05-2020, 03:53 PM
https://i.imgur.com/CSD5Sgs.jpg

phucphamh
17-05-2020, 06:10 PM
https://i.imgur.com/941HFzP.jpg

phucphamh
17-05-2020, 07:26 PM
https://i.imgur.com/EsIHUOQ.jpg

phucphamh
17-05-2020, 07:29 PM
https://i.imgur.com/n4hYEAJ.jpg

phucphamh
17-05-2020, 07:38 PM
https://i.imgur.com/h0arVGw.jpg

phucphamh
17-05-2020, 08:19 PM
https://i.imgur.com/RvFPxmf.jpg

phucphamh
18-05-2020, 07:08 AM
https://i.imgur.com/chfr7g3.jpg?1

phucphamh
18-05-2020, 11:29 AM
https://i.imgur.com/Y8Pgzpw.jpg

phucphamh
18-05-2020, 11:36 AM
https://i.imgur.com/F9DqGEe.jpg?1

phucphamh
18-05-2020, 12:41 PM
https://i.imgur.com/cv4Rl2x.jpg?1

phucphamh
18-05-2020, 03:14 PM
https://i.imgur.com/sN0o8uW.jpg?1

phucphamh
18-05-2020, 09:55 PM
https://i.imgur.com/bnLWhu5.jpg?1

phucphamh
18-05-2020, 10:06 PM
https://i.imgur.com/ePNkKCC.jpg?1

phucphamh
19-05-2020, 08:40 AM
https://i.imgur.com/rlfQHSK.jpg?1

phucphamh
19-05-2020, 08:50 AM
https://i.imgur.com/we0srcB.jpg?1

phucphamh
19-05-2020, 10:45 AM
https://i.imgur.com/4g0IPOy.jpg

phucphamh
19-05-2020, 05:09 PM
https://i.imgur.com/XNQXH7U.jpg

phucphamh
20-05-2020, 05:53 AM
https://i.imgur.com/gVMhMV8.jpg?1

phucphamh
20-05-2020, 08:15 AM
https://i.imgur.com/jIiJ7BA.jpg?1

phucphamh
20-05-2020, 08:26 AM
https://i.imgur.com/FTwRd23.jpg

phucphamh
20-05-2020, 08:27 AM
https://i.imgur.com/0Dux4Ud.jpg?1

phucphamh
20-05-2020, 10:14 AM
https://i.imgur.com/48jQMwq.jpg?1

phucphamh
20-05-2020, 01:15 PM
https://i.imgur.com/kx0qVja.jpg?1

phucphamh
20-05-2020, 06:05 PM
https://i.imgur.com/L8OmiG8.jpg?1

phucphamh
20-05-2020, 06:11 PM
https://i.imgur.com/jqv4Nxn.jpg?1

phucphamh
20-05-2020, 08:04 PM
https://i.imgur.com/Nc0igCu.jpg?1

phucphamh
21-05-2020, 06:09 AM
https://i.imgur.com/Q7wUrvx.jpg?1

phucphamh
21-05-2020, 06:40 AM
https://i.imgur.com/R1BBmRi.jpg?1

phucphamh
21-05-2020, 06:43 AM
https://i.imgur.com/sIB0awP.jpg?1

phucphamh
21-05-2020, 07:11 AM
https://i.imgur.com/XZKuUE7.jpg?1

phucphamh
21-05-2020, 12:43 PM
https://i.imgur.com/9KWcdhm.jpg?1

phucphamh
21-05-2020, 03:39 PM
https://i.imgur.com/Ysgn4Pg.jpg?1

phucphamh
21-05-2020, 11:39 PM
https://i.imgur.com/7BtxzIU.jpg?1

phucphamh
21-05-2020, 11:45 PM
https://i.imgur.com/H6ardtO.jpg?1

phucphamh
22-05-2020, 07:26 AM
https://i.imgur.com/9J5yURI.jpg?1

phucphamh
22-05-2020, 07:33 AM
https://i.imgur.com/esAxcet.jpg?1

phucphamh
22-05-2020, 07:38 AM
https://i.imgur.com/WtU61bB.jpg?1

phucphamh
22-05-2020, 10:50 AM
https://i.imgur.com/yyYr6xr.jpg?1

phucphamh
22-05-2020, 11:06 AM
https://i.imgur.com/CPkVjic.jpg?1

phucphamh
22-05-2020, 12:15 PM
https://i.imgur.com/vUTes7w.jpg?1

phucphamh
22-05-2020, 12:55 PM
https://i.imgur.com/7sjYF5A.jpg?1

phucphamh
22-05-2020, 05:23 PM
https://i.imgur.com/ONCeNBX.jpg?1

phucphamh
22-05-2020, 06:44 PM
https://i.imgur.com/uaqLP0m.jpg?1

phucphamh
23-05-2020, 05:58 AM
https://i.imgur.com/HXqXpzd.jpg?1

phucphamh
23-05-2020, 07:53 AM
https://i.imgur.com/k05yWXN.jpg?1

phucphamh
23-05-2020, 07:56 AM
https://i.imgur.com/SE7SuOL.jpg?1

phucphamh
23-05-2020, 11:22 AM
https://i.imgur.com/MJTRFzO.jpg

phucphamh
23-05-2020, 07:26 PM
https://i.imgur.com/ESJHHO3.jpg?1

phucphamh
23-05-2020, 10:11 PM
https://i.imgur.com/gF5AIdk.jpg?1

phucphamh
24-05-2020, 06:18 AM
https://i.imgur.com/A31MWiG.jpg?1

phucphamh
24-05-2020, 06:28 AM
https://i.imgur.com/nOuaYOB.jpg?1

phucphamh
24-05-2020, 07:07 AM
https://i.imgur.com/JtcjEP6.jpg?1

phucphamh
24-05-2020, 07:09 AM
https://i.imgur.com/CmZHe0O.jpg?1

phucphamh
24-05-2020, 08:08 AM
https://i.imgur.com/njC7r8k.jpg?1

phucphamh
24-05-2020, 08:23 AM
https://i.imgur.com/YwEhnZK.jpg?1

phucphamh
24-05-2020, 09:35 AM
https://i.imgur.com/QhvD0Q6.jpg?1

phucphamh
24-05-2020, 01:07 PM
https://i.imgur.com/20FbWWH.jpg

phucphamh
24-05-2020, 08:13 PM
https://i.imgur.com/3WNWARJ.jpg?1

phucphamh
25-05-2020, 09:26 AM
https://i.imgur.com/dcWQDAe.jpg?1