ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ
tung.pham [profile diễn đàn]
tham gia ngày : 29/08/2018
Gallery 0 | Ảnh bộ 0 | Album 0 | Bài viết 1 | Nhóm 0 | Bạn bè 0 | Ảnh yêu thích 0
Kết bạn
Mời gia nhập nhóm Gửi than phiền đến BQT
Lượt người xem: 0
Tổng số bài viết trong diễn đàn: 0
Ảnh mới gửi
 
Chưa có ảnh nào !
 
Lưu bút
 
Gửi Lưu bút
 
 
Bài viết
 
[Dịch] Nikon-Canon: câu chuyện về sự biến đổi công nghệ trong quá khứ và tương lai
Nhận thấy diễn đàn hoạt động tương đối ít, các bài viết có tính thảo luận không nhiều nên tôi cũng muốn đóng góp một phầ...
Gửi: 31/08/2018
Xem thêm