ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ
VNphoto.net / Gallery » Trở về trang trước
Maria Sharapova BW
  • Bình chọn
  Bình chọn: 0.0 điểm /0 đánh giá
Chú thích của tác giả
Nếu bạn nào cho rằng tấm ảnh này không thấy mặt thì bạn không thể nào chụp được tấm ảnh có background đen thế này mà thấy được mặt cả.

Bố cục của tấm này là cho bạn thấy shape của giao bóng không phải thấy mặt.