có em vẫn hứng thú đợi hình của bác đây!!! Chuyến xuyên Việt của bác 1 năm rồi mà bây h bác vẫn nhớ như in, em rất khâm phục. Ảnh bác thật sự rất đẹp và tình cảm...