Cần bán 14-24 f2.8 N 98% fix giá 1400 usd !
Liên hệ 0908369678 !