Thứ tư ngày 14/6/2005, hãng Microsoft đã cho ra mắt khách hàng phần mềm PowerToy dùng với các loại Windows XP. Phần mềm này đòi hỏi Windows XP phải có service pack 2 hay mới hơn để hoạt động. Hiện nay Microsoft không khuyến khích sử dụng phần mềm này trên các loại Windows khác.
Thông thường được xem như "phim âm bản của digital", RAW là phim âm bản cho digital của càng ngày càng nhiều các loại máy ảnh số cao cấp. Trước tới nay vì có nhiều loại ảnh RAW tùy theo từng loại máy, ảnh RAW không được trình bày với phần mềm trực tiếp từ Microsoft Windows. Vì thế, trước đây các nhiếp ảnh gia không tận dụng được những chức năng sẳn có của Windows để xem ảnh, sắp xếp lưu trữ ảnh và in ảnh RAW... cho đến bây giờ.
Sau khi lắp đặt phần mềm này các bạn có thể xử lý ảnh RAW của các hãng máy ảnh số như Canon và Nikon với các chức năng nhằm xem, sắp xếp, và in.
Phần mềm này đem đến cho các bạn những đặc điểm sau:
1. Ảnh chất lượng cao. Phần mềm này sử dụng các kỹ năng xử lý trong thư viện phần mềm gốc của các hãng máy ảnh số để cung cấp ảnh có chất lượng trung thực nhất của ảnh RAW
2. Màu sắc trung thực tuyệt vời. Windows Image Color Management(ICM) được dùng để trình bày ảnh với màu sắc đúng như khi người nhiếp ảnh gia chụp ảnh.
3. Cách sử dụng quen thuộc. Phần mềm này dựa trên căn bản sử dụng thông thường của người sử dụng Windows nên không đòi hỏi sự học hỏi cách sử dụng.
4. Phần xem trước (preview) được chỉnh cho nhanh hơn. Phần mềm sử dụng các chức năng bên trong để và nhiều kỹ thuật khác nhằm đảm bảo sự trình bày tốt nhất ngay cả với ảnh lớn.

Hiện nay với phần mềm này, nếu bạn đưa con chuột lên trên tấm ảnh nhỏ thumbnail, bạn sẽ thấy hiện lên phần chi tiết kỹ thuật EXIF của ảnh. Khi bạn nhấn con chuột 2 lần lên ảnh nhỏ hay chọn "Open with..." bạn sẽ được xem ảnh trong một khung window lớn hơn và có thể còn đưa thông tin kỹ thuật EXIF của ảnh. Từ khung này bạn có thể xem ảnh lớn nhỏ hơn, cái mà bạn tạm thời chưa làm được là lưu lại ảnh RAW này ở dạng khác (như JPEG hay TIFF).

Để mang về sử dụng mời các bạn lấy phần mềm từ đây để có Microsoft PowerToy

Chi tiết máy đòi hỏi:

1. Windows XP, Windows XP Home Edition , Windows XP Professional N, Windows XP Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition
2. Đòi hỏi bộ nhớ có 256 Mb RAM và máy có CPU Pentium III hay là CPU tốt hơn. Khuyến khích có 512 Mb RAM và máy Pentium 4 trở lên cho nhanh hơn.
3. Đòi hỏi Microsoft .NET framework 1.1, nhưng nếu máy bạn không có thì phần mềm sẽ tự động cài đặt cho bạn.