Chào các pác, em đang cần một bức chụp cột cờ Lũng Cú từ xa, pác nào có có thể share jùm em vơi