Em tìm được 1 cái FD 52mm reserve tube (nó vừa đảo lens vừa như 1 cái extension thay đổi được chiều dài). Nghĩ dùng nó cũng hay mà gọn nhẹ. Quả thực em cũng chưa chụp macro đảo lens bao giờ. Nên muốn hỏi các bác macrophotographers xem liệu dùng "step down ring" cùng với "reserve ring" để đảo lens có đường kính lớn hơn có được ko? :lol: Chính sách tiết kiệm mà các bác :lol: